รายชื่อสมุนไพรไทย-จีน ก-ฮ (วิกิสมุนไพร) พร้อมสรรพคุณกว่า 1,800 ชนิด !

รายชื่อสมุนไพร

รายชื่อสมุนไพรในเว็บไซต์แห่งนี้ได้มาจากการเก็บรวบรวมรายชื่อจากหนังสือสมุนไพรมากกว่า 30 ตำรา และมาจากรายชื่อสมุนไพรในเว็บไซต์ด้านสมุนไพรที่มีความน่าเชื่อถืออีกหลายแห่ง เช่น เว็บไซต์สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด, ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ กดช่อง ก-ฮ ด้านล่างนี้เพื่อไปยังรายชื่อสมุนไพรที่คุณต้องการค้นหา หรือไปยังรายชื่อ สมุนไพรยอดนิยม ที่อาจอยู่ในความสนใจของคุณ !

นอกจากพืชสมุนไพรแล้ว สมุนไพรยังอาจได้มาจากสัตว์หรือแร่ธาตุอื่น ๆ คลิกเพื่อไปยังรายชื่อ สมุนไพรจากสัตว์ หรือ สมุนไพรจากแหล่งอื่น ๆ

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ทางเว็บไซต์ได้ใช้ฐานข้อมูลของ The Plant List ซึ่งเป็นเว็บไซต์รวบรวมรายชื่อพืชทุกชนิดบนโลกที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด เพื่อนำมาใช้ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อวิทยาศาสตร์และรายชื่อวงศ์ของพืชสมุนไพร คลิกเพื่อไปยังรายชื่อ วงศ์สมุนไพร (ก-ฮ) หรือ วงศ์สมุนไพร (A-Z)

สมุนไพรยอดนิยม

สมุนไพรจากสัตว์

 • เขากวางอ่อน
 • เขากุย
 • ไข่มุก
 • ครั่ง
 • คราบจักจั่น
 • ค่าง
 • คางคก
 • ค้างคาว
 • คุลิก่า (ได้จากค่าง)
 • โคโรค
 • จงโคร่ง
 • ชะมดเชียง
 • ดีหมี
 • ดีหมู
 • ดีสัตว์อื่น ๆ
 • ตุ๊กแก
 • เปลือกหอยเก้ารู
 • เปลือกหอยนางรม
 • รากดิน
 • ลิ้นทะเล

สมุนไพรจากแหล่งอื่น ๆ

 • กำมะถันแดง
 • กำมะถันเหลือง
 • เกล็ดการบูร
 • เกสรผึ้ง
 • ชาด (ชาดจอแส)
 • ดินถนำ
 • ดินประสิว
 • ดินปลวกขาว
 • ดินสอพอง
 • ดินสอพองในปล้องไม้
 • ตุ๊กต่ำ (ไบโอไทต์)
 • นมผา
 • น้ำดอกไม้เทศ
 • น้ำประสานทอง
 • น้ำปูนใส
 • น้ำผึ้ง
 • บัลลังค์ศิลา
 • ลูกประคบ
 • อำพัน

วงศ์สมุนไพร (ก-ฮ)

วงศ์สมุนไพร (A-Z)