3 สรรพคุณและประโยชน์ของพุทธรักษากินหัว !

พุทธรักษากินหัว

พุทธรักษากินหัว ชื่อสามัญ Australian arrowroot [2]

พุทธรักษากินหัว ชื่อวิทยาศาสตร์ Canna indica L. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Canna edulis Ker Gawl.) จัดอยู่ในวงศ์ CANNACEAE[1]

สมุนไพรพุทธรักษากินหัว มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า หน้วยละ (กะเหรี่ยงเชียงใหม่), ก่อบลังเจ้ะ (ม้ง), ฝรังโห (เมี่ยน), สาคู เป็นต้น[2]

ลักษณะของพุทธรักษากินหัว

  • ต้นจัดเป็นไม้ล้มลุก มีอายุได้หลายปี ลำต้นบนดินมีลักษณะตั้งตรง มีความสูงได้ประมาณ 1.5-2.5 เมตร ส่วนลำต้นที่อยู่ใต้ดินมีลักษณะเป็นเหง้าทอดแผ่ แตกแขนง ปล้องสั้นเป็นรูปทรงกระบอก[1]

ต้นพุทธรักษากินหัว

รูปพุทธรักษากินหัว

เหง้าพุทธรักษากินหัว

  • ใบพุทธรักษากินหัว ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนานหรือรูปวงรีแกมขอบขนาน ใบมีขนาดกว้างประมาณ 15-25 เซนติเมตร และยาวประมาณ 35-60 เซนติเมตร แผ่นใบเป็นสีเขียวเข้ม ขอบใบเป็นสีม่วงเข้ม กาบใบมีแถบสีม่วงเข้ม[1]

ใบพุทธรักษากินหัว

  • ดอกพุทธรักษากินหัว ออกดอกเป็นช่อ โดยจะออกที่ปลายกิ่ง ดอกย่อยมีหลายดอก กลีบดอกเป็นสีส้มแดง มีเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันมีลักษณะคล้ายกลีบดอกสีแดงสด[1]

ดอกพุทธรักษากินหัว

  • ผลพุทธรักษากินหัว ผลเป็นผลแห้งและแตกได้เป็นพู 3 พู ภายในมีเมล็ดสีน้ำตาล ผิวเมล็ดมัน[1]

ผลพุทธรักษากินหัว

สรรพคุณของพุทธรักษากินหัว

  • ตำรายาพื้นบ้านล้านนาจะใช้เหง้าสดซึ่งมีรสขมมาก ขนาดยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร กินเป็นยาแก้อาการปวดมวนท้อง (เหง้าสด)[1]

ประโยชน์ของพุทธรักษากินหัว

  • ชาวม้งจะใช้หัวที่อยู่ใต้ดินของต้นพุทธรักษากินหัว นำมาต้มหรือนึ่งรับประทาน ส่วนชาวกะเหรี่ยงเชียงใหม่จะใช้หัวนำมาต้มรับประทาน โดยต้มกับน้ำตาลทำเป็นของหวาน[2]
  • ชาวเมี่ยนจะใช้หัวใต้ดินนำมานึ่งแล้วใช้ผสมกับแป้งทำขนม จะช่วยทำให้แป้งไม่ติดใบตอง[2]
เอกสารอ้างอิง
  1. หนังสือสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา.  (ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล).  “พุทธรักษากินหัว”.  หน้า 58.
  2. โครงการเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง, สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง (องค์กรมหาชน).  “พุทธรักษากินหัว, สาคู”.  อ้างอิงใน : หนังสือชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน์).  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : eherb.hrdi.or.th.  [08 พ.ย. 2014].

ภาพประกอบ : www.flickr.com (by Don Perucho, CANTIQ UNIQUE, Glenn, cpmkutty, FarOutFlora, sword lilly)

เรียบเรียงข้อมูลโดยเว็บไซต์เมดไทย (Medthai)

เมดไทย
เมดไทย (Medthai) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นอิสระเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การรักษาโรค การใช้ยา สมุนไพร แม่และเด็ก ฯลฯ เราร่วมมือกับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและดีที่สุด