ผักเค็ด สรรพคุณและประโยชน์ของผักเค็ด 6 ข้อ !

ผักเค็ด

ผักเค็ด ชื่อวิทยาศาสตร์ Senna sophera (L.) Roxb. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Cassia sophera L.) จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว (FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE) และอยู่ในวงศ์ย่อยราชพฤกษ์ (CAESALPINIOIDEAE หรือ CAESALPINIACEAE)[1]

ผักเค็ด มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ผักเค็ด ผักเคล็ด (กรุงเทพฯ), ผักหวานบ้าน (กลาง), ขี้เหล็กน้อย, ขี้เหล็กเทศ, ขี้เหล็กผี, ผักเห็ด เป็นต้น[1]

ลักษณะของผักเค็ด

 • ต้นผักเค็ด จัดเป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็ก แตกกิ่งก้านสาขาออกรอบ ๆ ต้น กิ่งก้านมีขนาดไม่ใหญ่นัก ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด เป็นไม้กลางแจ้ง ในประเทศไทยสามารถพบต้นผักเค็ดได้ทั่วไปตามที่รกร้างต่าง ๆ[1]

ต้นผักเค็ด

 • ใบผักเค็ด ใบเป็นใบเดี่ยว ลักษณะของใบเป็นรูปมนรี ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ใบมีลักษณะคล้ายกับใบมะยมหรือใบแสมสาร แผ่นใบเป็นสีเขียวเป็นมัน[1]

ใบผักเค็ด

 • ดอกผักเค็ด ดอกออกเป็นช่อ โดยจะออกตามง่ามใบ ดอกเป็นสีเหลืองมีลักษณะคล้ายกับดอกขี้เหล็ก[1]

ดอกผักเค็ด

 • ผลผักเค็ด ออกผลเป็นฝัก ฝักมีลักษณะแบ่งออกเป็นข้อ ๆ คล้ายกับฝักถั่วเขียว แต่จะมีขนาดใหญ่และยาวกว่าประมาณ 3-4 ฟุต[1]

ผลผักเค็ด

สรรพคุณของผักเค็ด

 1. รากผักเค็ด มีรสขมเป็นยาเย็น ใช้เป็นยาดับพิษร้อนภายในร่างกาย ช่วยดับพิษทั้งปวง (ราก)[1],[2]
 2. ใบมีรสขม ใช้เข้ายาเขียวแก้ไข้ (ใบ)[2]
 3. รากมีสรรพคุณเป็นยาถอนพิษไข้ แก้อาการร้อนในกระหายน้ำ (ราก)[2]
 4. ใบใช้ปรุงเป็นยารักษาบาดแผล (ใบ)[1]
 5. ใบนำมาต้มกับน้ำอาบแก้ผื่นคัน (ใบ)[1]

ประโยชน์ของผักเค็ด

 • ยอดอ่อน ดอกอ่อน ใช้รับประทานได้[3]
เอกสารอ้างอิง
 1. หนังสือพจนานุกรมสมุนไพรไทย, ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5.  (ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม).  “ผักเค็ด”.  หน้า 485.
 2. หนังสือสยามไภษัชยพฤกษ์.  (ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม).  “ผักหวานบ้าน”.  หน้า 61.
 3. ระบบจัดการฐานความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้.  “ผักหวานบ้าน”.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : biodiversity.forest.go.th.  [04 ก.ค. 2017].

ภาพประกอบ : www.flickr.com (by Steen Jeppesen)

เรียบเรียงข้อมูลโดยเว็บไซต์เมดไทย (Medthai)

เมดไทย
เมดไทย (Medthai) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นอิสระเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การรักษาโรค การใช้ยา สมุนไพร แม่และเด็ก ฯลฯ เราร่วมมือกับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและดีที่สุด