Corrections Policy

นโยบายการแก้ไขเนื้อหา

Corrections Policy เป็นนโยบายที่กำหนดวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดในเนื้อหาของเรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของเนื้อหาในเว็บไซต์เมดไทย

Medthai มุ่งแก้ไขหรือระบุแหล่งอ้างอิงของเนื้อหาเมื่อเราเห็นว่าจำเป็น โดยปกติเราจะดำเนินการเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ ในทันที เช่น การสะกดคำผิด การเปลี่ยนรูปประโยค ฯลฯ เนื่องจากการแก้ไขดังกล่าวไม่ได้เปลี่ยนความหมายของเนื้อหา การแก้ไขดังกล่าวจึงได้รับการอัปเดตบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ส่วนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหา เราจะอัปเดตเนื้อหาและบันทึกการแก้ไขเหล่านั้นในหน้าเดิมเป็นเวลา 30 วัน เพื่อใช้อ้างอิง อย่างไรก็ตาม นโยบายการแก้ไขนี้ใช้ได้กับเนื้อหาที่เป็นต้นฉบับของ Medthai เท่านั้น จึงไม่รวมบทความข่าว บทความโฆษณา หรือเอกสารอ้างอิงทางที่เป็นต้นฉบับของบุคคลที่สามแต่อย่างใด

หากคุณเชื่อว่าคุณพบข้อผิดพลาดใด ๆ ในเนื้อหาของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบโดยส่งอีเมลมาที่ [email protected]