หน้าแรกเกี่ยวกับเรา

About Medthai

เมดไทย (อังกฤษ: Medthai) คือเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลด้านการแพทย์ โรคภัยไข้เจ็บ ความรู้เรื่องยา การออกกำลังกาย การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แม่และเด็ก ศัลยกรรมความงาม และองค์ความรู้เรื่องสมุนไพรไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์คือการให้ข้อมูลด้านสุขภาพในแต่ละเรื่องอย่างละเอียด (ในประเด็นที่ผู้อ่านต้องรู้และควรรู้) และเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือมีหลักฐานวิทยาศาสตร์รองรับ โดยเน้นการใช้ภาษาเขียนที่เข้าใจง่าย แบ่งเนื้อหาออกเป็นตอน ๆ และมีความยาวพอประมาณในแต่ละตอน เพื่อให้ผู้อ่านเลือกอ่านได้สะดวก ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง และมีข้อมูลมากเพียงพอในการตัดสินใจรับการรักษาหรือรักษาตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บ

เว็บไซต์ของเราได้ก่อตั้งและเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณพรหมพัฒน์ (ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์) ที่อยากจะทำประโยชน์ให้กับสังคมไทยด้วยการช่วยให้คนไทยมีความรู้ทางด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เพราะเขาเล็งเห็นว่าการรับข้อมูลด้านสุขภาพผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตต่าง ๆ ในยุคนี้ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก มักทำให้ผู้อ่านเกิดความสับสนในข้อมูลที่ได้รับมาจากหลายแห่ง ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือมาจากแหล่งอ้างอิงที่ไม่น่าเชื่อถือ ส่งผลกระทบต่อการดูแลสุขภาพที่ไม่ถูกต้องและก่อให้เกิดผลเสียทั้งทางร่างกายและจิตใจ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมดไทย (Medthai) จะช่วยให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น เพราะเราเชื่อว่าเมื่อทุกคนมีความรู้ทางด้านสุขภาพที่ถูกต้องก็จะช่วยให้เขาเหล่านั้นสามารถดูแลรักษาตนเอง คนรอบข้าง และคนในครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น

ทีมของเราประกอบไปด้วยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ รวมถึงนักเขียนรับเชิญซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง ที่ต่างมีความมุ่งหมายจะพัฒนาเนื้อหาภายในเว็บไซต์ให้ดีและมีจำนวนมากขึ้น รวมถึงปรับปรุงเนื้อหาเดิมให้ทันกาลอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้อ่านได้ประสบการณ์และข้อมูลที่มีคุณค่าที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจและการดูแลตนเองได้

ตั้งแต่เปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการ เราได้รับการตอบรับจากผู้อื่นด้วยดีเสมอมาและมีผู้อ่านเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้เว็บไซต์เมดไทยกลายเป็นเว็บไซต์ด้านสุขภาพอันดับ 1 ของประเทศไทย ติดต่อกัน 3 ปีซ้อนจากการจัดอันดับโดยศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย (ศูนย์รวบรวมเว็บไทย) ส่วนการจัดอันดับทั่วโลกโดย Alexa Rank เว็บไซต์เมดไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 19 ของประเทศไทย หรืออยู่ในอันดับที่ 5 ของเว็บคอนเทนต์สัญชาติไทย (พันทิป, สนุก, กระปุก, เด็กดี และเมดไทย ตามลำดับ)

ในอนาคตเรามีแผนจะเปิดหน้าเพจสำหรับการถาม-ตอบเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ยารักษาโรค ปัญหาแม่และเด็ก และการดูแลสุขภาพต่าง ๆ รวมถึงมีแผนในการพัฒนาระบบค้นหา รีวิว เปรียบเทียบ และจองนัดหมายเแพทย์ โดยอาศัยความร่วมมือจากแพทย์ทั้งจากโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน ซึ่งทั้งหมดนี้เราจะไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ กับผู้ใช้งาน

ขอบคุณสำหรับการตอบรับด้วยดีเสมอมา
กองบรรณาธิการ