About Us

MedThai หรือ เมดไทย คือ เว็บไซต์สุขภาพที่มุ่งเน้นในการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ การรักษาโรค การใช้ยา การออกกำลังกาย ความสวยความงาม ความรู้ด้านสมุนไพร แม่และเด็ก