About Medthai

เกี่ยวกับเว็บไซต์เมดไทย

เมดไทย (อังกฤษ: Medthai) คือเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลด้านการแพทย์ โรคภัยไข้เจ็บ ความรู้เรื่องยา การออกกำลังกาย การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แม่และเด็ก ศัลยกรรมความงาม และองค์ความรู้เรื่องสมุนไพรไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์คือการให้ข้อมูลด้านสุขภาพในแต่ละเรื่องอย่างละเอียด (ในประเด็นที่ผู้อ่านต้องรู้และควรรู้) และเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือมีหลักฐานวิทยาศาสตร์รองรับ โดยเน้นการใช้ภาษาเขียนที่เข้าใจง่าย ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนในบทความเดียว โดยในแต่ละบทความจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นหัวข้อย่อยหลายหัวข้อเพื่อความสะดวกในการเลือกอ่านหัวข้อที่ตนสนใจ

ทีมของเราประกอบไปด้วยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ รวมถึงนักเขียนรับเชิญซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง ที่ต่างมีความมุ่งหมายจะพัฒนาเนื้อหาภายในเว็บไซต์ให้ดีและมีจำนวนมากขึ้น รวมถึงปรับปรุงเนื้อหาเดิมให้ทันกาลอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้อ่านได้ประสบการณ์และข้อมูลที่มีคุณค่าที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจและการดูแลตนเองได้

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมดไทย (Medthai) จะช่วยให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น เพราะเราเชื่อว่าเมื่อทุกคนมีความรู้ทางด้านสุขภาพที่ถูกต้องก็จะช่วยให้เขาเหล่านั้นสามารถดูแลรักษาตนเอง คนรอบข้าง และคนในครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น

ขอบคุณสำหรับการตอบรับด้วยดีเสมอมา
กองบรรณาธิการ