Cookie Policy

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

Cookies Policy คือ นโยบายที่อธิบายเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลจาก Cookies บนเว็บไซต์ เพื่อช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้งานให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความนี้มีไว้เพื่อให้คุณทราบถึงการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา โดยใช้เว็บไซต์ของเราเป็นการยอมรับว่าคุณตกลงใช้งานคุกกี้ตามนโยบายนี้

 1. คุกกี้คืออะไร
  • คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่ถูกสร้างขึ้นโดยเว็บไซต์และจัดเก็บบนอุปกรณ์ของคุณ (เช่น คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ) เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา
 2. การใช้คุกกี้
  • เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณในเว็บไซต์ของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ และพัฒนาเว็บไซต์ของเราให้ดียิ่งขึ้น
  • เราอาจใช้คุกกี้เพื่อจำกัดการแสดงผลของโฆษณาที่คุณเห็นในเว็บไซต์ของเรา
 3. ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้
  • คุกกี้ประเภท Functionality: ช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้องและประสบความสำเร็จในการใช้งาน
  • คุกกี้ประเภท Analytics: ช่วยให้เราเข้าใจวิธีการใช้งานของผู้ใช้งานและปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น
  • คุกกี้ประเภท Advertising: ช่วยให้เราแสดงโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของคุณ
 4. การควบคุมคุกกี้
  • คุณสามารถเลือกปิดการใช้งานคุกกี้ได้โดยการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของคุณ
  • การปิดคุกกี้อาจทำให้การใช้งานเว็บไซต์ของเราไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหรือเต็มประสิทธิภาพ
 5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้
  • เราอาจปรับปรุงนโยบายคุกกี้ของเราเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายหรือการให้บริการ กรุณาตรวจสอบเวอร์ชันล่าสุดของนโยบายคุกกี้ของเรา

หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามเกี่ยวกับการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาติดต่อเราผ่านทางช่องทางที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของเรา