• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-google

Contact Us

ติดต่อเรา

ติดต่อและแจ้งปัญหาการใช้งาน

  • แจ้งข้อผิดพลาดในบทความ เช่น คำผิด ข้อมูลไม่ถูกต้อง ข้อความซ้ำ เป็นต้น
  • อยากให้เราเพิ่มเติมเนื้อหาอะไรที่ยังขาดอยู่ในบทความที่คุณสนใจ
  • แนะนำหัวข้อบทความเกี่ยวกับสุขภาพที่ท่านต้องการอ่าน หรือเรื่องที่ท่านอยากรู้
  • มีข้อสงสัยอื่น ๆ หรือมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเว็บไซต์
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ หรือสอบถามวิธีการใช้งานเว็บไซต์
  • แจ้งปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ จากการที่เว็บไซต์ของเราถูกละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น การคัดลอกบทความทั้งฉบับ การคัดลอกรูปภาพ เป็นต้น
  • แจ้งละเมิดลิขสิทธิ์หรือผลงานของท่าน หากรูปภาพ ข้อความ หรือผลงานของท่าน ทางเว็บไซต์ถูกนำมาใช้โดยท่านไม่อนุญาต โปรดแจ้งข้อมูลให้ทางเราได้ทำการแก้ไขหรือระบุแหล่งอ้างอิงให้ถูกต้อง (โปรดทราบว่าทางเราไม่มีเจตนาที่จะละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด เพราะบางครั้งเราไม่สามารถทราบได้ว่ารูปภาพหรือข้อความนั้นแท้จริงแล้วเป็นผลงานของใคร ทำให้อาจมีการระบุแหล่งอ้างอิงผิดไปจากความเป็นจริง)
  • ติดต่อลงโฆษณา หรือสนับสนุนเว็บไซต์

Contact

ท่านสามารถติดต่อทางเราผ่านทางอีเมล medthai.com@gmail.com

Disclaimer : บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โปรดอ่านเพิ่มเติมหน้านโยบายและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

© 2017 MedThai All Right Reserved.