• icon-facebook
 • icon-twitter
 • icon-google

ขางน้ำผึ้ง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นขางน้ำผึ้ง !

POSTED: เวลา 1:32 น. 03 มิถุนายน 2015, UPDATED: 10 ธันวาคม 2016
ขางน้ำผึ้ง

advertisement M10

ขางน้ำผึ้ง

ขางน้ำผึ้ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Claoxylon indicum (Reinw. ex Blume) Hassk. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Claoxylon polot Merr.) จัดอยู่ในวงศ์ยางพารา (EUPHORBIACEAE)[1]

สมุนไพรขางน้ำผึ้ง มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ฉับแป้ง (อุตรดิตถ์), ผักหวานใบใหญ่ (จันทบุรี), หูควาย (นครศรีธรรมราช), ขางน้ำผึ้ง งุ้นผึ้งขาว (ภาคเหนือ), ขากะอ้าย (ภาคใต้) เป็นต้น[1]

ลักษณะของขางน้ำผึ้ง

 • ต้นขางน้ำผึ้ง จัดเป็นพรรณไม้พุ่มขนาดใหญ่ มีความสูงได้ประมาณ 2-10 เมตร ทุกส่วนมีขนขึ้นหนาแน่น ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด ขึ้นได้ในทุกสภาพพื้นดิน พบได้ตามป่าไม่ผลัดใบ บริเวณชายเขา และในพื้นที่เปิดโล่ง ที่ระดับความสูงตั้งแต่ 80-1,650 เมตร พบปลูกในทุกภาคของไทย โดยเฉพาะทางภาคเหนือแถวแม่ฮ่องสอน เชียงราย และเชียงใหม่[1],[2]

ต้นขางน้ำผึ้ง

 • ใบขางน้ำผึ้ง ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนสลับ ผิวใบมีขนสั้นนุ่ม ลักษณะของใบเป็นรูปโล่แกมขอบขนานแกมรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบเว้าตื้น ส่วนขอบใบจักเป็นซี่ฟันตื้น ๆ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 7-16 เซนติเมตร และยาวประมาณ 10-25 เซนติเมตร ส่วนก้านใบยาวได้ถึง 8 เซนติเมตร[1],[2]

ใบขางน้ำผึ้ง

 • ดอกขางน้ำผึ้ง ออกดอกเป็นช่อแบบช่อกระจะ โดยจะออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกย่อยเป็นแบบแยกเพศ อยู่คนละต้น กลีบรวมมีขน ช่อดอกเพศผู้ยาวได้ถึง 33 เซนติเมตร มีสีเหลืองแกมเขียว ดอกเพศผู้นั้นมีขนาดประมาณ 4.5 มิลลิเมตร มีเกสรเพศผู้ 20 อัน ส่วนช่อดอกเพศเมียจะยาวได้ถึง 7.5 เซนติเมตร มีสีเขียวอ่อน ดอกเพศเมียนั้นจะมีขนาดประมาณ 3 มิลลิเมตร รังไข่มี 3-4 ช่อง[1],[2]

ดอกขางน้ำผึ้ง

 • ผลขางน้ำผึ้ง ผลเป็นผลแห้งและแตกได้กลางพู ผิวผลเป็นสันร่องและมีขนสั้นนุ่มขึ้นหนาแน่น ผลเป็นสีเขียวมีเมล็ดขนาดประมาณ 3-3.8 มิลลิเมตร และมีเยื่อหุ้มสีแดง[1],[2]

ผลขางน้ำผึ้ง

สมุนไพรขางน้ำผึ้ง

สรรพคุณของขางน้ำผึ้ง

 • ชาวเขาเผ่าแม้วจะใช้ลำต้นขางน้ำผึ้ง นำมาตำพอกแก้อาการปวดหู หูอื้อ (ลำต้น)[1]
References
 1. หนังสือสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา.  (ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล).  “ขางน้ำผึ้ง”.  หน้า 70.
 2. ระบบจัดการฐานความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้.  “ขางน้ำผึ้ง”.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : biodiversity.forest.go.th.  [03 มิ.ย. 2015].

ภาพประกอบ : www.flickr.com (by Yeoh Yi Shuen, techieoldfox, 阿橋, musalmah_nasardin, Ria Tan)

เรียบเรียงข้อมูลโดยเว็บไซต์เมดไทย (MedThai)

advertisement M12

แสดงความคิดเห็น
 • ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันข้อมูล ความคิดเห็นของคุณอาจมีประโยชน์กับผู้อ่านท่านอื่น ๆ
 • เราแก้ไขข้อมูลอยู่เสมอ หากพบคำผิด ข้อมูลคลาดเคลื่อน/ไม่ถูกต้อง ฯลฯ โปรดแจ้งให้เราทราบ
 • เราตรวจสอบทุกความคิดเห็นตลอด 24 ชม. ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาจะไม่ได้รับการเผยแพร่และถูกระงับการแสดงความคิดเห็นอย่างถาวร

Disclaimer : บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โปรดอ่านเพิ่มเติมหน้านโยบายและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

© 2017 MedThai All Right Reserved.