สรรพคุณและประโยชน์ของถั่วราชมาด ! (ถั่วราชมาส)

ถั่วราชมาด

ถั่วราชมาด ชื่อวิทยาศาสตร์ Phaseolus lunatus L. จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว (FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE) และอยู่ในวงศ์ย่อยถั่ว FABOIDEAE (PAPILIONOIDEAE หรือ PAPILIONACEAE)[1]

สมุนไพรถั่วราชมาด มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า บ่าบอย (เชียงใหม่) ส่วนที่กรุงเทพฯ เรียก “ถั่วราชมาด[1]

หมายเหตุ : ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ จะเรียกถั่วชนิดที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ Phaseolus lunatus L. ว่า “ถั่วราชมาส” หรือ “ถั่วราชมาษ” (อ่านว่า “ราดชะมาด”) ส่วน “มาส” ก็เรียก

ลักษณะของถั่วราชมาด

  • ต้นถั่วราชมาด จัดเป็นพรรณไม้เลื้อย ชอบเลื้อยพันไม้ค้าง ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด พรรณไม้ชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาเขตร้อน ในปัจจุบันได้มีการนำไปปลูกในเขตร้อนและเขตอบอุ่น[1]

ต้นถั่วราชมาด

  • ใบถั่วราชมาด ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3 ใบ ออกเรียงสลับ

ใบถั่วราชมาด

  • ดอกถั่วราชมาด ออกดอกเป็นช่อไม่แตกแขนง ดอกเป็นสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน

ดอกถั่วราชมาด

  • ผลถั่วราชมาด ผลมีลักษณะฝัก ภายในฝักมีเมล็ดสีขาว และมีบางชนิดที่เมล็ดเป็นลายสีต่าง ๆ แต่ส่วนมากจะนิยมใช้ชนิดเมล็ดสีขาว เพราะเป็นชนิดที่ดีสุด[1]

ถั่วราชมาส

เมล็ดถั่วราชมาด

สรรพคุณของถั่วราชมาด

  • เมล็ดใช้เป็นยารักษาอาการปวดตามข้อ และรักษาอาการปวดเมื่อยขบ (เมล็ด)[1]

ประโยชน์ของถั่วราชมาด

  • เมล็ดใช้เป็นอาหาร แต่บางครั้งก็เป็นพิษ แต่ชนิดที่เมล็ดเป็นลายสีต่าง ๆ นั้น จะต้องนำมาลวกน้ำทิ้งหลาย ๆ ครั้งก่อนจึงจะใช้เป็นอาหารได้ เมล็ดจะประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรต โปรตีนในปริมาณสูง มีธาตุเหล็กในปริมาณปานกลาง ส่วนแคลเซียมมีเล็กน้อย[1]
เอกสารอ้างอิง
  1. หนังสือพจนานุกรมสมุนไพรไทย, ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5.  (ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม).  “ถั่วราชมาด”.  หน้า 330-331.

ภาพประกอบ : www.flickr.com (by Scamperdale, Forest and Kim Starr, 阿橋, Søren Holt)

เรียบเรียงข้อมูลโดยเว็บไซต์เมดไทย (Medthai)

เมดไทย
เมดไทย (Medthai) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นอิสระเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การรักษาโรค การใช้ยา สมุนไพร แม่และเด็ก ฯลฯ เราร่วมมือกับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและดีที่สุด