ทัน สรรพคุณและประโยชน์ของต้นทัน (กอหิน, แสนปะซะ)

ต้นทัน

ทัน ชื่อวิทยาศาสตร์ Phoebe tavoyana (Meisn.) Hook. f. จัดอยู่ในวงศ์อบเชย (LAURACEAE)[1]

สมุนไพรทัน มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า กอหิน (เลย), แสนปะซะ (สุโขทัย), ทัน (ทั่วไป) เป็นต้น[1]

ลักษณะของต้นทัน

  • ต้นทัน จัดเป็นไม้ยืนต้นที่มีความสูงของต้นประมาณ 15-25 เมตร กิ่งยอดมีขนสั้น ๆ[1]
  • ใบทัน ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับกัน ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนานแกมรูปใบหอกกลับ หรือเป็นรูปวงรีแกมขอบขนาน ใบมีขนาดกว้างประมาณ 4-7 เซนติเมตรและยาวประมาณ 13-20 เซนติเมตร ท้องใบมีขนสั้น ๆ หนาแน่นที่เส้นใบ[1]
  • ดอกทัน ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบและที่ปลายกิ่ง ช่อดอกมีดอกย่อยจำนวนมาก กลีบดอกเป็นสีเหลืองแกมสีเขียว[1]
  • ผลทัน ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกระสวย มีส่วนของกลีบรวมติดอยู่ที่โคนผล[1]

สรรพคุณของต้นทัน

  • เปลือกต้นทันและใบอ่อนของต้นทันใช้ผสมกับต้นเครืองูเห่า ใบพิมเสนใบมน เหง้าว่านกีบแรด เนระพูสีทั้งต้น (เข้าใจว่าคือเนระพูสีไทย) และท้าวยายม่อมทั้งต้น นำมาบดเป็นยาลูกกลอน ใช้น้ำเกสรบุนนาคเป็นน้ำกระสายยา ใช้กินเป็นยาถอนพิษไข้กาฬ (เปลือกต้น, ใบ)[1]
เอกสารอ้างอิง
  1. หนังสือสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา.  (ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล).  “ทัน”.  หน้า 165.

เรียบเรียงข้อมูลโดยเว็บไซต์เมดไทย (Medthai)

เมดไทย
เมดไทย (Medthai) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นอิสระเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การรักษาโรค การใช้ยา สมุนไพร แม่และเด็ก ฯลฯ เราร่วมมือกับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและดีที่สุด