• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-google

ทัน สรรพคุณและประโยชน์ของต้นทัน (กอหิน,แสนปะซะ)

POSTED: เวลา 8:47 น. 19 มีนาคม 2014, UPDATED: 01 มีนาคม 2016
ทัน

advertisement M10

ต้นทัน

ทัน ชื่อวิทยาศาสตร์ Phoebe tavoyana (Meisn.) Hook. f. จัดอยู่ในวงศ์อบเชย (LAURACEAE)[1]

สมุนไพรทัน มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า กอหิน (เลย), แสนปะซะ (สุโขทัย), ทัน (ทั่วไป) เป็นต้น[1]

ลักษณะของต้นทัน

  • ต้นทัน จัดเป็นไม้ยืนต้นที่มีความสูงของต้นประมาณ 15-25 เมตร กิ่งยอดมีขนสั้น ๆ[1]
  • ใบทัน ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับกัน ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนานแกมรูปใบหอกกลับ หรือเป็นรูปวงรีแกมขอบขนาน ใบมีขนาดกว้างประมาณ 4-7 เซนติเมตร และยาวประมาณ 13-20 เซนติเมตร ท้องใบมีขนสั้น ๆ หนาแน่นที่เส้นใบ[1]
  • ดอกทัน ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบและที่ปลายกิ่ง ช่อดอกมีดอกย่อยจำนวนมาก กลีบดอกเป็นสีเหลืองแกมสีเขียว[1]
  • ผลทัน ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกระสวย มีส่วนของกลีบรวมติดอยู่ที่โคนผล[1]

สรรพคุณของต้นทัน

  • เปลือกต้นทันและใบอ่อนของต้นทัน ใช้ผสมกับต้นเครืองูเห่า ใบพิมเสนใบมน เหง้าว่านกีบแรด เนระพูสีทั้งต้น (เข้าใจว่าคือเนระพูสีไทย) และท้าวยายม่อมทั้งต้น นำมาบดเป็นยาลูกกลอน ใช้น้ำเกสรบุนนาคเป็นน้ำกระสายยา ใช้กินเป็นยาถอนพิษไข้กาฬ (เปลือกต้น,ใบ)[1]
References
  1. หนังสือสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา.  (ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล).  “ทัน“.  หน้า 165.

เรียบเรียงข้อมูลโดยเว็บไซต์เมดไทย (MedThai)

advertisement M12

แสดงความคิดเห็น
  • ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาจะไม่ได้รับการเผยแพร่ในทุกกรณี
  • ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านแฟนเพจ
Recommended for you

Disclaimer : บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โปรดอ่านเพิ่มเติมหน้านโยบายและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

© 2013-2016 MedThai
All Right Reserved.