อบเชยเถา สรรพคุณและประโยชน์ของต้นอบเชยเถา 9 ข้อ !

อบเชยเถา

อบเชยเถา ชื่อวิทยาศาสตร์ Atherolepis pierrei Costantin จัดอยู่ในวงศ์ตีนเป็ด (APOCYNACEAE) และอยู่ในวงศ์ย่อยนมตำเลีย (ASCLEPIADOIDEAE หรือ ASCLEPIADACEAE)[1]

สมุนไพรอบเชยเถา มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า เครือเขาใหม่ (แพร่), เชือกเถา (นครสวรรค์), อบเชยป่า (กรุงเทพฯ), กำยานเครือ เครือเขาใหม่ เถาเชือกเขา (ภาคเหนือ), จั่นดิน กู๊ดิน (ภาคอีสาน), อบเชยเถา (ภาคกลาง), ตำยาน เป็นต้น[1],[2]

หมายเหตุ : ต้นอบเชยเถาที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นพรรณไม้คนละชนิดกันกับต้นอบเชยเถาที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Zygostelma benthamii Baill.

ลักษณะของอบเชยเถา

 • ต้นอบเชยเถา จัดเป็นพรรณไม้เถาเลื้อยขนาดเล็ก เลื้อยพันต้นไม้อื่นหรือเลื้อยไปตามพื้นดิน มีความยาวได้ประมาณ 5-10 เมตร ลำต้นหรือเถามีขนสั้นและมีน้ำยางสีขาว เปลือกมีช่องระบายอากาศรูปไข่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป เถามีลักษณะกลมเรียว สีน้ำตาลเทาถึงสีน้ำตาลม่วง ลำต้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.3-2 มิลลิเมตร ส่วนรากมีกลิ่นหอมคล้ายเปลือกอบเชยต้น ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการทาบเถา (อีกข้อมูลระบุว่า ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและการปักชำ[5]) เจริญเติบโตได้ดีในดินเกือบทุกชนิด พบขึ้นทั่วไปในทุกภาคของประเทศตามชายป่า[1],[2],[3]

ต้นอบเชยเถา

 • ใบอบเชยเถา ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนานหรือรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 0.8-2.8 เซนติเมตร และยาวประมาณ 2.5-6 เซนติเมตร ผิวใบเรียบเป็นสีเขียวเข้มหรือสีน้ำเงิน ลายเส้นใบเป็นสีขาว มองเห็นได้ชัดเจน ใบมีกลิ่นเหม็นเขียว มียางสีขาวข้น ก้านใบมีความยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร และมีขน ส่วนหูใบนั้นจะสั้นมาก ใบอ่อนจะมีขนตามเส้นกลางใบและเส้นใบ แล้วขนนั้นจะค่อย ๆ หลุดร่วงไปเมื่อใบแก่[1],[2]

ใบอบเชยเถา

 • ดอกอบเชยเถา ออกดอกเป็นช่อ โดยจะออกตามซอกใบ ช่อหนึ่งจะมีดอกประมาณ 5-6 ดอก กลีบเลี้ยงดอกมี 5 กลีบ สีเหลืองอมส้ม ส่วนกลีบดอกมี 5 กลีบ เป็นสีชมพูอ่อนหรือชมพูอมส้ม โคนกลีบดอกชิดติดกันเป็นรูปถ้วยหรือเป็นท่อสั้น ๆ ตรงปลายแยกออกเป็น 5 กลีบ ลักษณะของกลีบดอกเป็นรูปสามเหลี่ยมปลายแหลม กลีบดอกจะบิดไปในทางเดียวกัน เมื่อดอกบานจะกางออกแบบดอกมะเขือ มีขนขึ้นประปรายทั้งด้านในและด้านนอก ดอกมีเกสรเพศผู้ติดอยู่กับผนังใจกลางดอก โดยมีเกสรเพศผู้ 5 อัน ก้านเกสรไม่ติดกัน อับเรณูเป็นรูปไข่แกมสามเหลี่ยม ปลายแหลม ส่วนเกสรเพศเมียมี 1 อัน ปลายเกสรจะใหญ่กว่าท่อเกสร และมีลักษณะเป็นรูปห้าเหลี่ยม ปลายแหลมสั้น โดยจะออกดอกในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน[2],[3],[4]

ดอกอบเชยเถา

 • ผลอบเชยเถา ลักษณะของผลเป็นรูปไข่ยาว ติดกันเป็นคู่ ผิวผลเนียน มีร่องเป็นแนวตามยาว ผลมีขนาดยาวประมาณ 7-10 เซนติเมตร ภายในผลมีเมล็ด[1]

ผลอบเชยเถา

สรรพคุณของอบเชยเถา

 1. รากใช้เป็นยาบำรุงหัวใจ (ราก)[1]
 2. รากมีสรรพคุณช่วยทำให้ชุ่มชื่นกระปรี้กระเปร่า (ราก)[1]
 3. รากใช้ปรุงเป็นยาหอม ช่วยแก้ลมวิงเวียนศีรษะ รักษาอาการหน้ามืดตาลาย (ราก)[1],[2]
 4. รากใช้เป็นยาขับลมในลำไส้ (ราก)[1],[2]
 5. ช่วยแก้อาการปวดมวนในท้อง (ราก)[1]
 6. ใช้เป็นยาแก้บิด แก้ท้องเสีย (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) (วนิดา, 2536)
 7. รากนำมาต้มกับน้ำ อบไอน้ำ แก้โรคผิวหนัง ผื่นคัน (ราก)[5]

ประโยชน์ของอบเชยเถา

 • ผลอ่อนใช้รับประทานได้ โดยนำมารับประทานเป็นผักสดจิ้มกับน้ำพริก[3],[4]
 • ใช้เป็นอาหารสัตว์จำพวกแทะเล็ม เช่น โค กระบือ โดยคุณค่าทางอาหารจะประกอบไปด้วย โปรตีน 11.9%, แคลเซียม 2.01%, ฟอสฟอรัส 0.2%, โพแทสเซียม 1.66%, ADF 23.8%, NDF 26.9%, DMD 78.6%, แทนนิน 3.99%[4]
เอกสารอ้างอิง
 1. หนังสือสมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคกลาง.  (พญ.เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, ดร.นิจศิริ เรืองรังษี, กัญจนา ดีวิเศษ).  “อบเชยเถา”.  หน้า 151.
 2. หนังสือพจนานุกรมสมุนไพรไทย, ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5.  (ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม).  “อบเชยเถา”.  หน้า 835-836.
 3. โครงการเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง, สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง (องค์กรมหาชน).  “อบเชยเถา”.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : eherb.hrdi.or.th. [22 ก.ย. 2014].
 4. สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์.  “อบเชยเถา”.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : nutrition.dld.go.th.  [21 ก.ย. 2014].
 5. ระบบจัดการฐานความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้.  “อบเชยเถา”.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : biodiversity.forest.go.th.  [22 ก.ย. 2014].

ภาพประกอบ : www.magnoliathailand.com, www.baanmaha.com

เรียบเรียงข้อมูลโดยเว็บไซต์เมดไทย (Medthai)

เมดไทย
เมดไทย (Medthai) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นอิสระเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การรักษาโรค การใช้ยา สมุนไพร แม่และเด็ก ฯลฯ เราร่วมมือกับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและดีที่สุด