• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-google

หญ้าลูกข้าว สรรพคุณของต้นหญ้าลูกข้าว !

POSTED: เวลา 7:01 น. 02 ตุลาคม 2014, UPDATED: 01 มีนาคม 2016
หญ้าลูกข้าว

advertisement M10

หญ้าลูกข้าว

หญ้าลูกข้าว ชื่อวิทยาศาสตร์ Spermacoce ocymoides Burm.f. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Borreria laevicaulis (Miq.) Ridl.) จัดอยู่ในวงศ์เข็ม (RUBIACEAE)[1]

ลักษณะของหญ้าลูกขาว

  • ต้นหญ้าลูกขาว จัดเป็นไม้ล้มลุก ลำต้นมีลักษณะตั้งตรง สูงได้ประมาณ 15-40 เซนติเมตร พบขึ้นในพื้นที่เปิดโล่งและตามพื้นที่น้ำขังแฉะ[1]

ต้นหญ้าลูกข้าว

รูปหญ้าลูกข้าว

  • ใบหญ้าลูกข้าว ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ ลักษณะของใบเป็นรูปใบหอกหรือรูปขอบขนานแกมใบหอก ใบมีขนาดกว้างประมาณ 1-2 เซนติเมตร และยาวประมาณ 3-6 เซนติเมตน แผ่นใบเป็นสีเขียว ส่วนเส้นใบเป็นสีม่วงแกมน้ำตาล มีขนเล็กน้อยทั้งสองด้าน หูใบจะอยู่ระหว่างก้านใบ[1]

ใบหญ้าลูกข้าว

  • ดอกหญ้าลูกข้าว ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบ ดอกย่อยมีจำนวนมาก เรียงตัวอัดกันแน่นเป็นช่อรูปครึ่งทรงกลม กลุ่มดอกย่อยมีใบรองรับ 2 ใบ ดอกย่อยมีขนาดประมาณ 1-2 มิลลิเมตร กลีบดอกเป็นสีขาว โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้น ๆ โดยจะออกดอกในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนมีนาคม[1]

ดอกหญ้าลูกข้าว

  • ผลหญ้าลูกข้าว ผลเป็นผลสดขนาดเล็ก ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลม แตกตามขวาง[1]

สรรพคุณของหญ้าลูกข้าว

  • ตำรับยาพื้นบ้านล้านนาจะใช้หญ้าลูกข้าวทั้งต้น ประมาณ 2 กิโลกรัม ผสมกับผักเป็ดแดงทั้งต้น 2 กิโลกรัม, แก่นสลัดได 0.5 กิโลกรัม, มะกรูด 30 ผล, มะนาว 30 ผล, และเกลือพอประมาณ นำมาดองกับน้ำซาวข้าว ใช้ดื่มเป็นยาแก้โรคผอมแห้ง (ทั้งต้น)[1]

รากหญ้าลูกข้าว

References
  1. หนังสือสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา.  (ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล).  “หญ้าลูกข้าว”.  หน้า 51.

ภาพประกอบ : www.flickr.com (by Dinesh Valke, Siyang Teo, Sh@ist@, Vijayasankar Raman), นนทพล เทศธรรม

เรียบเรียงข้อมูลโดยเว็บไซต์เมดไทย (MedThai)

advertisement M12

แสดงความคิดเห็น
  • ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาจะไม่ได้รับการเผยแพร่ในทุกกรณี
  • ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านแฟนเพจ
Recommended for you

Disclaimer : บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โปรดอ่านเพิ่มเติมหน้านโยบายและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

© 2013-2016 MedThai
All Right Reserved.