• icon-facebook
 • icon-twitter
 • icon-google

เมี่ยงหลวง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นเมี่ยงหลวง 4 ข้อ !

POSTED: เวลา 4:40 น. 30 ตุลาคม 2014, UPDATED: 20 กุมภาพันธ์ 2017
เมี่ยงหลวง

advertisement M10

เมี่ยงหลวง

เมี่ยงหลวง ชื่อวิทยาศาสตร์ Gordonia axillaris (Roxb. ex Ker Gawl.) Endl. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Camellia axillaris Roxb. ex Ker Gawl., Polyspora axillaris (Roxb. ex Ker Gawl.) Sweet) จัดอยู่ในวงศ์ชา (THEACEAE)[1],[3]

สมุนไพรเมี่ยงหลวง มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า เข็มใหญ่ ตีนจำ แมวคล้องตอ ส้านเขา อินทปัฎฐา (เลย) เป็นต้น[1],[2]

ลักษณะของเมี่ยงหลวง

 • ต้นเมี่ยงหลวง จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ที่มีความสูงได้ถึง 20 เมตร เปลือกลำต้นเรียบเป็นสีค่อนข้างขาว ออกดอกและผลในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม มีเขตการกระจายพันธุ์เฉพาะในจีน ลาว และเวียดนาม ส่วนในประเทศไทยพบได้ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลย โดยมักขึ้นตามริมลำธารในป่าดิบเขา บนภูเขาหินทราย ที่ระดับความสูงประมาณ 1,200-1,300 เมตร จากระดับน้ำทะเล ส่วนในต่างประเทศพบที่ระดับความสูงถึง 2,300 เมตร[1],[2],[3]

ต้นเมี่ยงหลวง

 • ใบเมี่ยงหลวง ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปยาวรี รูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ หรือรูปหอกกลับ ปลายใบเป็นติ่งแหลมหรือมน โคนใบสอบหรือเป็นรูปลิ่ม ช่วงปลายขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 4-5.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 12-18 เซนติเมตร แผ่นใบหนา หลังใบและท้องใบเรียบ เส้นแขนงใบไม่ชัดเจน ก้านใบยาวประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร[1],[3]

ใบเมี่ยงหลวง

 • ดอกเมี่ยงหลวง ดอกเป็นดอกเดี่ยว โดยจะออกเป็นคู่ตามซอกใบ ก้านดอกยาวประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ใบมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ เมื่อดอกบานจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 เซนติเมตร ดอกเป็นสีขาว ใบประดับมีประมาณ 6-7 อัน ร่วงง่าย กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ เรียงซ้อนเหลื่อมกัน ลักษณะเป็นรูปไข่หรือกลม มีขนด้านนอก ยาวประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร มีกลีบดอก 5 กลีบ เรียงซ้อนเหลื่อมกัน เชื่อมติดกันที่โคน ลักษณะของกลีบเป็นรูปมนกลมหรือรูปไข่กลับกว้างเกือบกลม ปลายกลีบเว้าหรือหยัก ยาวประมาณ 3.5-5.5 เซนติเมตร ขนาดไม่เท่ากัน ดอกมีเกสรเพศผู้สีเหลืองจำนวนมาก ก้านชูอับเรณูวงนอกเชื่อมติดโคนกลีบดอก ยาวประมาณ 1.5-3 เซนติเมตร อับเรณูยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร รังไข่อยู่เหนือวงกลีบมี 5 ช่อง ยาวประมาณ 5-6 มิลลิเมตร มีขนสั้นหนานุ่ม ส่วนก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร มีขนกำมะหยี่อยู่หนาแน่น[1],[3]

ดอกเมี่ยงหลวง

 • ผลเมี่ยงหลวง ผลเป็นผลสด เป็นผลแบบแคปซูล ลักษณะเป็นรูปกระสวยหรือรูปทรงกระบอก ปลายแหลม มีขนาดกว้างประมาณ 2-3 เซนติเมตร และยาวประมาณ 3-8 เซนติเมตร ผลอ่อนมีขน พอแก่แล้วจะเกลี้ยง แตกอ้าออกเป็น 5 เสี่ยง มีแกนกลางติดทน ภายในมีเมล็ดหลายเมล็ด เมล็ดมีลักษณะแบน ปลายมีปีกบาง ๆ และเบี้ยว เมล็ดรวมปีกมีความยาวประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร[1],[3]

ผลเมี่ยงหลวง

สรรพคุณของเมี่ยงหลวง

 1. ใบอ่อนมีฤทธิ์ฝาดสมาน มีสรรพคุณเป็นยาแก้ท้องเสีย (ใบอ่อน)[1],[2]
 2. ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ (ใบอ่อน)[1],[2]
 3. ใบอ่อนใช้เป็นตัวกระตุ้นช่วยทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว (ใบอ่อน)[1],[2]

ประโยชน์ของเมี่ยงหลวง

 • เมี่ยงหลวงจัดเป็นพรรณไม้หายาก นิยมใช้ปลูกเป็นไม้ประดับเพื่อความสวยงาม
References
 1. หนังสือสมุนไพรไทย เล่ม 1.  (ดร.นิจศิริ เรืองรังษี, ธวัชชัย มังคละคุปต์).  “เมี่ยงหลวง (Miang Luang)”.  หน้า 243.
 2. หนังสือสมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคเหนือ.  (พญ.เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ).  “เมี่ยงหลวง”.  หน้า 162.
 3. สำนักงานหอพรรณไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. “เมี่ยงหลวง”.  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : www.dnp.go.th/botany/.  [30 ต.ค. 2014].

ภาพประกอบ : www.flickr.com (by 翁明毅, Arthur Chapman, Paco Garin, 惡龍~Stewart, judymonkey17)

เรียบเรียงข้อมูลโดยเว็บไซต์เมดไทย (MedThai)

advertisement M12

แสดงความคิดเห็น
 • ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันข้อมูล ความคิดเห็นของคุณอาจมีประโยชน์กับผู้อ่านท่านอื่น ๆ
 • เราแก้ไขข้อมูลอยู่เสมอ หากพบคำผิด ข้อมูลคลาดเคลื่อน/ไม่ถูกต้อง ฯลฯ โปรดแจ้งให้เราทราบ
 • เราตรวจสอบทุกความคิดเห็นตลอด 24 ชม. ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาจะไม่ได้รับการเผยแพร่และถูกระงับการแสดงความคิดเห็นอย่างถาวร

Disclaimer : บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โปรดอ่านเพิ่มเติมหน้านโยบายและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

© 2017 MedThai All Right Reserved.