ว่านน้ำเล็ก สรรพคุณและประโยชน์ของต้นว่านน้ำเล็ก 8 ข้อ !

ว่านน้ำเล็ก

ว่านน้ำเล็ก ชื่อวิทยาศาสตร์ Acorus calamus var. angustatus Besser (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Acorus asiaticus Nakai, Acorus rumphianus S.Y.Hu, Acorus tatarinowii Schott, Acorus terrestris Rumph. ex Schott)[1] ปัจจุบันจัดอยู่ในวงศ์ว่านน้ำ (ACORACEAE)

สมุนไพรว่านน้ำเล็ก มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ไคร้น้ำ (เพชรบูรณ์), ว่านน้ำเล็ก (ภาคกลาง) เป็นต้น[1]

ลักษณะของว่านน้ำเล็ก

 • ต้นว่านน้ำเล็ก จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุก มีลักษณะโดยรวมคล้ายกับต้นว่านน้ำมาก แต่จะมีความแตกต่างกันตรงที่จะมีขนาดของต้นที่เล็กกว่า และมีความสูงต่างกันมาก ส่วนเหง้านั้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4-5 มิลลิเมตร ด้านนอกเป็นสีน้ำตาลอ่อน ส่วนภายในเป็นสีขาว เนื้อจะเป็นแป้งและมีรสฝาด มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหน่อ พรรณไม้ชนิดนี้มักขึ้นตามหนองบึง และตามก้อนหินในลำธารทั่วไป[1]

ต้นว่านน้ำเล็ก

ใบว่านน้ำเล็ก

 • ดอกว่านน้ำเล็ก ออกดอกเป็นช่อ ลักษณะของช่อดอกเป็นแท่ง แต่จะมีกาบสั้นกว่าต้นว่านน้ำ[1]

ดอกว่านน้ำเล็ก

สรรพคุณของว่านน้ำเล็ก

 • ทั้งต้นใช้เป็นยากระตุ้น เป็นยาบำรุงธาตุ (ทั้งต้น)[1],[2]
 • ช่วยทำให้สงบ (ทั้งต้น)[1]
 • ใช้เป็นยาขับลม (ทั้งต้น)[1],[2]
 • ใช้รักษาอาการปวดท้องเนื่องจากอาหารไม่ย่อย (ทั้งต้น)[1],[2]
 • ช่วยระงับอาการปวด (ทั้งต้น)[1]
 • ใช้เป็นยารักษาโรคชัก (ทั้งต้น)[1],[2]

ประโยชน์ของว่านน้ำเล็ก

 • ทั้งต้นใช้เป็นยาฆ่าแมลง[2]
 • เนื่องจากว่านชนิดนี้มีน้ำมันหอมระเหย ซึ่งประกอบไปด้วย asarone bitter principle มันจึงถูกนำมาใช้ทำเป็นน้ำหอมด้วย[1]
เอกสารอ้างอิง
 1. หนังสือพจนานุกรมสมุนไพรไทย, ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5.  (ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม).  “ว่านน้ำเล็ก”.  หน้า 719.
 2. สมุนไพรรักษาโรค, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี.  “ว่านน้ำเล็ก”.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : www.skn.ac.th.  [16 ก.ค. 2015].

ภาพประกอบ : www.flickr.com (by Chitastic, Kar Wah Tam, Bryan To)

เรียบเรียงข้อมูลโดยเว็บไซต์เมดไทย (Medthai)

เมดไทย
เมดไทย (Medthai) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นอิสระเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การรักษาโรค การใช้ยา สมุนไพร แม่และเด็ก ฯลฯ เราร่วมมือกับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและดีที่สุด