• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-google

หนาด สรรพคุณและประโยชน์ของต้นหนาด ! (สาบแร้งขาว)

POSTED: เวลา 1:40 น. 01 ตุลาคม 2014, UPDATED: 01 มีนาคม 2016

advertisement M10

หนาด

หนาด ชื่อวิทยาศาสตร์ Pluchea polygonata (DC.) Gagnep. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Inula polygonata DC.) จัดอยู่ในวงศ์ทานตะวัน (ASTERACEAE หรือ COMPOSITAE)[1]

สมุนไพรหนาด มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า สาบแร้งขาว (นครราชสีมา), หนาดเหลี่ยม (น่าน), หนาด (ชัยภูมิ) เป็นต้น[1]

หมายเหตุ : ต้นหนาดในบทความนี้เป็นคนละชนิดกับหนาดใหญ่ หรือ หนาดหลวง (Blumea balsamifera (L.) DC.)

ลักษณะของต้นหนาด

  • ต้นหนาด จัดเป็นไม้พุ่ม ที่มีความสูงของต้นได้ประมาณ 1 เมตร ลำต้นมีลักษณะตั้งตรง ขึ้นเดี่ยว ๆ หรือแตกกิ่งแผ่เป็นครีบ 4 ครีบ[1]
  • ใบหนาด ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนานหรือรูปขอบขนานแกมใบหอก ใบมีขนาดกว้างประมาณ 2-3.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 7-10 เซนติเมตร ใบมีขนยาวสีขาวแกมเทาทั้งสองด้าน[1]
  • ดอกหนาด ออกดอกเป็นช่อ โดยจะออกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกเป็นสีม่วง[1]
  • ผลหนาด ผลเป็นผลแห้งไม่แตก มีขนละเอียดนุ่มยาวคล้ายเส้นไหม[1]

สรรพคุณของหนาด

  • ตำรับยาพื้นบ้านล้านนาจะใช้รากหนาด ผสมกับรากหนาดคำ รากกระดูกไก่ นำมาฝนกับน้ำกินเป็นยาแก้ผิดเดือน ผิดสาบ รักษาอาการประจำเดือนมาไม่เป็นปกติของสตรี (ราก)[1]
References
  1. หนังสือสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา.  (ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล).  “หนาด”.  หน้า 131.

เรียบเรียงข้อมูลโดยเว็บไซต์เมดไทย (MedThai)

advertisement M12

แสดงความคิดเห็น
  • ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาจะไม่ได้รับการเผยแพร่ในทุกกรณี
  • ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านแฟนเพจ
Recommended for you

Disclaimer : บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โปรดอ่านเพิ่มเติมหน้านโยบายและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

© 2013-2016 MedThai
All Right Reserved.