กระทาดง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นกระทาดง !

กระทาดง

กระทาดง ชื่อวิทยาศาสตร์ Lasianthus kurzii Hook.f. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Lasianthus chrysoneurus (Korth.) Miq.) จัดอยู่ในวงศ์เข็ม (RUBIACEAE)[1]

ลักษณะของกระทาดง

  • ต้นกระทาดง จัดเป็นพรรณไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรง มีความสูงได้ประมาณ 2-4 เมตร[1]

ต้นกระทาดง

  • ใบกระทาดง ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้าม ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนานแกมใบหอก ใบมีขนาดกว้างประมาณ 6-9 เซนติเมตร และยาวประมาณ 15-25 เซนติเมตร มีหูใบอยู่ระหว่างก้านใบ[1]

ใบกระทาดง

  • ดอกกระทาดง ออกดอกเป็นช่อ ออกเป็นกระจุกที่ซอกใบ มีดอกย่อยประมาณ 4-7 ดอก กลีบดอกเป็นสีขาว เชื่อมติดกันเป็นหลอด มีขน[1]

ดอกกระทาดง

  • ผลกระทาดง ผลเป็นผลสด ลักษณะของผลเป็นรูปไข่ มีสีม่วงเข้ม[1]

ผลกระทาดง

สรรพคุณของกระทาดง

  • ยาพื้นบ้านล้านนาจะใช้ลำต้นหรือรากกระทาดง นำมาผสมกับหัวยาข้าวเย็น ใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ปวดเมื่อย (ลำต้น, ราก)[1]
เอกสารอ้างอิง
  1. หนังสือสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา.  (ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล).  “กระทาดง”.  หน้า 142.

ภาพประกอบ : www.flickr.com (by Russell Cumming, tanetahi)

เรียบเรียงข้อมูลโดยเว็บไซต์เมดไทย (Medthai)

เมดไทย
เมดไทย (Medthai) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นอิสระเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การรักษาโรค การใช้ยา สมุนไพร แม่และเด็ก ฯลฯ เราร่วมมือกับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและดีที่สุด