ถอบแถบ สรรพคุณและประโยชน์ของต้นถอบแถบ 4 ข้อ !

ถอบแถบ

ถอบแถบ ชื่อวิทยาศาสตร์ Connarus ferrugineus Jack จัดอยู่ในวงศ์ถอบแถบ (CONNARACEAE)[1]

สมุนไพรถอบแถบ มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า สุบูกาเยาะ (มลายู-นราธิวาส), ถอบแถบ (ปัตตานี) เป็นต้น[1]

ลักษณะของต้นถอบแถบ

  • ต้นถอบแถบ จัดเป็นพรรณไม้เถาที่มักเลื้อยพาดกันตามต้นไม้ใหญ่ ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด มักพบขึ้นตามพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำลำคลอง หรือมักขึ้นตามสวนริมคูคลองในกรุงเทพฯ[1]
  • ใบถอบแถบ แผ่นใบเป็นสีเขียวแก่และหนา มีใบย่อยประมาณ 3 ใบ ลักษณะคล้ายกับใบถั่ว แต่ใบถอบแถบจะมีลักษณะกลมและโต ส่วนปลายใบจะแหลม[1]
  • ผลถอบแถบ ออกผลเป็นฝัก ลักษณะของฝักเป็นรูปกลมและแบน ลักษณะคล้ายกับฝักประดู่[1]

ถอบแถบ

สรรพคุณของถอบแถบ

  • ทั้งต้นรากใบมีรสเบื่อเอียน ใช้เป็นยารักษาพิษตานซาง ตัดรากตานขโมย (ทั้งต้นรากใบ)[1]
  • ทั้งต้นรากใบมีสรรพคุณช่วยถ่ายเสมหะ ส่วนเถามีสรรพคุณเป็นยาถ่ายเสมหะเน่า (ทั้งต้นรากใบ, เถา)[1]
  • เถามีสรรพคุณช่วยขับผายลม (เถา)[1]
  • ทั้งต้นรากใบใช้กินเป็นยาระบาย ถ่ายอุจจาระตามปกติ ให้ใช้ใบประมาณ 3 ใบ นำมาต้มใส่เกลือเล็กน้อย แล้วต้มกินเป็นยาระบายท้องให้เป็นปกติได้ดี หรือจะนำเถาแก่มาต้มให้เด็กกินเป็นยาระบายอ่อน ๆ มีฤทธิ์เป็นยาระบายได้แรงและดีกว่าใบมาก (ทั้งต้นรากใบ, เถา)[1]
เอกสารอ้างอิง
  1. หนังสือพจนานุกรมสมุนไพรไทย, ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5.  (ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม).  “ถอบแถบ”.  หน้า 323.

เรียบเรียงข้อมูลโดยเว็บไซต์เมดไทย (Medthai)

เมดไทย
เมดไทย (Medthai) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นอิสระเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การรักษาโรค การใช้ยา สมุนไพร แม่และเด็ก ฯลฯ เราร่วมมือกับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและดีที่สุด