ผักขมใบแดง สรรพคุณและประโยชน์ของผักขมใบแดง 3 ข้อ !

ผักขมใบแดง

ผักขมใบแดง ชื่อสามัญ Love-lies-bleeding[1]

ผักขมใบแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ Amaranthus caudatus L. จัดอยู่ในวงศ์บานไม่รู้โรย (AMARANTHACEAE)[1]

สมุนไพรผักขมใบแดง มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า กำมะหยี่ (ภาคกลาง) ส่วนในกรุงเทพฯ เรียกว่า “ผักขมใบแดง” หรือ “ผักโขมใบแดง[1]

ลักษณะของผักขมใบแดง

  • ต้นผักขมใบแดง จัดเป็นไม้ล้มลุกมีอายุเพียงฤดูเดียว ลำต้นมีลักษณะตั้งตรงสูงได้ถึง 1 เมตร แตกกิ่งก้านเป็นสีแดงเข้ม บริเวณปลายกิ่งมีขนขึ้น[1]

ต้นผักขมใบแดง

ผักโขมใบแดง

  • ใบผักขมใบแดง ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 5-8 เซนติเมตร ตามตำราว่าแผ่นใบเป็นสีแดง[1] แต่จากการสืบค้นข้อมูลในต่างประเทศพบว่าแผ่นใบเป็นสีเขียว

ใบผักขมใบแดง

  • ดอกผักขมใบแดง ออกดอกเป็นช่อเชิงลด โดยจะออกบริเวณซอกใบและที่ปลายกิ่ง ช่อดอกมีดอกย่อยจำนวนมาก เรียงตัวอัดกันเป็นช่อแน่น ๆ ดอกเป็นแบบแยกเพศมีขนาดเล็ก เหนียวคล้ายแผ่นหนังสีม่วง[1]

ดอกผักขมใบแดง

  • ผลผักขมใบแดง เป็นผลแห้งและแตกได้ ภายในมีเมล็ดสีดำถึงสีน้ำตาลเข้ม สีแดง หรือสีเหลืองอ่อน ผิวเมล็ดเป็นมัน[1]

ผลผักขมใบแดง

ผลผักขมใบแดง

สรรพคุณของผักขมใบแดง

  • ตำรับยาพื้นบ้านล้านนาจะใช้ใบผักขมใบแดง 3 ใบ นำมาตำผสมกับใบมันเทศ 3 ใบ ใช้เป็นยาพอกรักษาฝี (ใบ)[1]

ประโยชน์ของผักขมใบแดง

  • ยอดอ่อนและใบอ่อนใช้รับประทานได้[3]
  • ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป เพราะดอกออกเป็นช่อใหญ่ดูสวยงาม[2]
เอกสารอ้างอิง
  1. หนังสือสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา.  (ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล).  “ผักขมใบแดง”.  หน้า 34.
  2. มูลนิธิหมอชาวบ้าน. นิตยสารหมอชาวบ้าน เล่มที่ 198 คอลัมน์ : ต้นไม้ใบหญ้า.  (เดชา ศิริภัทร).  “ผักขม : ความขมที่เป็นทั้งผักและยา”.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : www.doctor.or.th.  [22 พ.ย. 2014].
  3. รายงานการประชุม ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้และสัตว์ป่า “ความก้าวหน้าของผลงานวิจัยและกิจกรรมปี 2548” ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ เพชรบุรี วันที่ 21-24 สิงหาคม 2548.  (ธวัชชัย วงศ์ประเสริฐ).  “พรรณพืชกินได้บริเวณภูเขาหินปูน (Edible Plants on Limestone Areas)”.  หน้า 178.

ภาพประกอบ : www.flickr.com (by Lewes Scenes, John and Anni Winings, Ruud de Block, rayyaro, flips99, cuplantdiversity, Susanne Wiik)

เรียบเรียงข้อมูลโดยเว็บไซต์เมดไทย (Medthai)

เมดไทย
เมดไทย (Medthai) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นอิสระเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การรักษาโรค การใช้ยา สมุนไพร แม่และเด็ก ฯลฯ เราร่วมมือกับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและดีที่สุด