• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-google

แม่กลอน สรรพคุณและประโยชน์ของต้นแม่กลอน (มังแข็ง)

POSTED: เวลา 6:54 น. 24 พฤษภาคม 2014, UPDATED: 01 มีนาคม 2016
ต้นแม่กลอน

advertisement M10

แม่กลอน

แม่กลอน ชื่อวิทยาศาสตร์ Lasianthus verticillatus (Lour.) Merr. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Lasianthus andamanicus Hook.f.) จัดอยู่ในวงศ์เข็ม (RUBIACEAE)

สมุนไพรแม่กลอน มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า กะทาดง (เพชรบูรณ์), ปล้องต้น มังแข็ง (ภาคใต้), ส่วนประจวบคีรีขันธ์เรียก “แม่กลอน” เป็นต้น

ลักษณะของต้นแม่กลอน

  • ต้นแม่กลอน จัดเป็นไม้พุ่ม ที่มีลำต้นตั้งตรง มีความสูงของต้นได้ถึง 3 เมตร ตามกิ่งก้านมีขน
  • ใบแม่กลอน ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้าม ลักษณะของใบเป็นรูปวงรีแกมขอบขนานแคบหรือเป็นรูปใบหอก ใบมีขนาดกว้างประมาณ 4-6 เซนติเมตร และยาวประมาณ 12-18 เซนติเมตร มีหูใบอยู่ระหว่างก้านใบ
  • ดอกแม่กลอน ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบ ดอกย่อยมีหลายดอก ก้านดอกสั้น กลีบดอกเป็นสีขาวแกมชมพู และมีขน
  • ผลแม่กลอน ผลเป็นผลสด ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลม มีสันมน ๆ และมีขนปกคุลม

แม่กลอน

สรรพคุณของแม่กลอน

  • ตำรับยาพื้นบ้านล้านนาจะใช้ ลำต้นและรากแม่กลอน นำมาผสมกับหัวยาข้าวเย็น (ไม่ได้ระบุว่าข้าวเย็นเหนือ หรือข้าวเย็นใต้) ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ปวดเมื่อย (ลำต้น,ราก)
References
  1. หนังสือสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา.  (ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล).  “แม่กลอน”.  หน้า 140.

เรียบเรียงข้อมูลโดยเว็บไซต์เมดไทย (MedThai)

advertisement M12

แสดงความคิดเห็น
  • ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาจะไม่ได้รับการเผยแพร่ในทุกกรณี
  • ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านแฟนเพจ
Recommended for you

Disclaimer : บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โปรดอ่านเพิ่มเติมหน้านโยบายและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

© 2013-2016 MedThai
All Right Reserved.