• icon-facebook
 • icon-twitter
 • icon-google

5 สรรพคุณและประโยชน์ของต้นดาดตะกั่วเถา ! (คำแดง)

POSTED: เวลา 11:26 น. 24 ธันวาคม 2014, UPDATED: 15 มกราคม 2017
ดาดตะกั่วเถา

advertisement M10

ดาดตะกั่วเถา

ดาดตะกั่วเถา ชื่อวิทยาศาสตร์ Cissus javana DC. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Cissus discolor Blume) จัดอยู่ในวงศ์องุ่น (VITACEAE)[1]

สมุนไพรดาดตะกั่วเถา มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า เอ็นเขา (สุราษฎร์ธานี), คำแดง (ภาคเหนือ), หลังแดง (ภาคใต้), สะออบลาย สะมึกริ๊ด (ลั้วะ) เป็นต้น[1],[2]

ลักษณะของดาดตะกั่วเถา

 • ต้นดาดตะกั่วเถา จัดเป็นพรรณไม้พุ่มเลื้อยหรือไม้เถาเลื้อยพาดพัน มีความยาวประมาณ 2-10 เมตร ลำต้นและกิ่งมีลักษณะเป็นสันตามยาว 5-6 สัน เกลี้ยงหรือมีขนนุ่ม มีมือเกาะเป็นสองง่าม บริเวณปลายกิ่งเป็นสีแดง[1],[3]

ต้นดาดตะกั่วเถา

 • ใบดาดตะกั่วเถา ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปไข่แกมขอบขนานแกมใบหอก ปลายใบมน โคนใบตัด ส่วนขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 3-7 เซนติเมตร และยาวประมาณ 6-15 เซนติเมตร ผิวใบด้านบนเป็นสีเขียวเข้ม มักมีแถบสีเขียวแกมเทาเป็นแถวคู่ตามยาว ส่วนด้านล่างท้องใบเป็นสีแดงเข้ม และมักมีขนสีขาวบริเวณเส้นใบ มีก้านใบเป็นสีแดง[1],[3]

ใบดาดตะกั่วเถา

 • ดอกดาดตะกั่วเถา ออกดอกเป็นช่อแบบช่อซี่ร่ม โดยจะออกตรงซอกใบหรือปลายยอด ก้านช่อดอกยาวประมาณ 0.6-4 เซนติเมตร มีขน ดอกย่อยมีจำนวนมาก กลีบเลี้ยงเป็นพูตื้น ๆ กลีบดอกเป็นสีเขียว ปลายกลีบเป็นสีแดง รูปรี ยาวประมาณ 2.5 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้มีลักษณะรูปไข่แกมรูปขอบขนาน รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ[1],[3]

ดอกดาดตะกั่วเถา

 • ผลดาดตะกั่วเถา ผลเป็นผลสดแบบมีเนื้อหนึ่งเมล็ด ขนาดประมาณ 5 มิลลิเมตร ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลมสีแดงเข้ม[1],[3]

ผลดาดตะกั่วเถา

สรรพคุณของดาดตะกั่วเถา

 • ตำรายาพื้นบ้านล้านนาจะใช้ใบดาดตะกั่วเถาสด ๆ นำมาขยี้ทาแก้กลากเกลื้อน (ใบ)[1]
 • ใบนำไปอังกับไฟแล้วนำมาขยี้ทาผิวหนังรักษาแผลตุ่มคัน (ใบ)[2]
 • ทั้งต้นนำมาทุบแล้วใช้ประคบบริเวณที่ปวดกระดูกร่วมกับยากริ๊ด (ลั้วะ) (ทั้งต้น)[2]

ประโยชน์ของดาดตะกั่วเถา

 • ชาวลั้วะจะใช้เครือดาดตะกั่วเถา นำมามัดคล้องคอวัวควายที่ถูกตัวทักแถ้เข้าไปในจมูก เชื่อว่าจะทำให้ตัวทักแถ้หลุดออกมา โดยใช้คาถาร่วมด้วย[2]
 • ใช้ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ[3]
References
 1. หนังสือสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา.  (ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล).  “ดาดตะกั่วเถา”.  หน้า 68.
 2. โครงการเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง, สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง (องค์กรมหาชน).  “ดาดตะกั่วเถา, คำแดง”.  อ้างอิงใน : หนังสือชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน์).  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : eherb.hrdi.or.th.  [24 ธ.ค. 2014].
 3. ระบบจัดการฐานความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้.  “ดาดตะกั่วเถา”.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : biodiversity.forest.go.th.  [24 ธ.ค. 2014].

ภาพประกอบ : www.flickr.com (by Anne Elliott, Terrarium Bellus, Ahmad Fuad Morad, Plant.Hunter), biodiversity.forest.go.th

เรียบเรียงข้อมูลโดยเว็บไซต์เมดไทย (MedThai)

advertisement M12

แสดงความคิดเห็น
 • ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันข้อมูล ความคิดเห็นของคุณอาจมีประโยชน์กับผู้อ่านท่านอื่น ๆ
 • เราแก้ไขข้อมูลอยู่เสมอ หากพบคำผิด ข้อมูลคลาดเคลื่อน/ไม่ถูกต้อง ฯลฯ โปรดแจ้งให้เราทราบ
 • เราตรวจสอบทุกความคิดเห็นตลอด 24 ชม. ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาจะไม่ได้รับการเผยแพร่และถูกระงับการแสดงความคิดเห็นอย่างถาวร

Disclaimer : บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โปรดอ่านเพิ่มเติมหน้านโยบายและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

© 2017 MedThai All Right Reserved.