สรรพคุณของต้นพลองใบใหญ่ ! (พลองแก้มอ้น)

พลองใบใหญ่

พลองใบใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์ Memecylon myrsinoides Blume จัดอยู่ในวงศ์โคลงเคลง (MELASTOMATACEAE)[1],[2]

สมุนไพรพลองใบใหญ่ มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า เหมือดดง (หนองคาย), พลองแก้มอ้น (ชุมพร), เปลือกบาง (นราธิวาส), พลอง (นครศรีธรรมราช), พลองใบเอียด (ตรัง), กำชำ (ภาคใต้), นิปิกูเละ (มลายู-นราธิวาส) เป็นต้น[1],[2]

ลักษณะของพลองใบใหญ่

  • ต้นพลองใบใหญ่ จัดเป็นพรรณไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลำต้นมีลักษณะตั้งตรง สูงได้ประมาณ 3-8 เมตร[1],[2]

ต้นพลองใบใหญ่

  • ใบพลองใบใหญ่ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้าม ลักษณะของใบเป็นรูปวงรี รูปวงรีแกมขอบขนาน หรือรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก ใบมีขนาดกว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 7-14 เซนติเมตร ผิวใบด้านบนเป็นสีเขียวเข้ม ส่วนด้านล่างเป็นสีเขียวอ่อน[1],[2]

ใบพลองใบใหญ่

  • ดอกพลองใบใหญ่ ออกดอกเป็นช่อเชิงหลั่นตามซอกใบและกิ่งก้าน ลักษณะเป็นรูปครึ่งทรงกลม ดอกย่อยนั้นมีจำนวนมาก กลีบดอกเป็นสีม่วงแกมชมพู[1],[2]

ดอกพลองใบใหญ่

รูปพลองใบใหญ่

  • ผลพลองใบใหญ่ ผลเป็นผลสด ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลม ผลเป็นสีเขียว เปลี่ยนเป็นสีเหลือง เมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำ[1],[2]

พลองแก้มอ้น

ผลพลองใบใหญ่

สรรพคุณของพลองใบใหญ่

  • ตำรายาพื้นบ้านทางภาคอีสานจะใช้ลำต้นพลองใบใหญ่ นำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาขับประจำเดือนของสตรี[1],[2]
เอกสารอ้างอิง
  1. ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  “พลองใบใหญ่”.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : www.phargarden.com.  [01 ต.ค. 2015].
  2. ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.  “พลองแก้มอ้น”.  อ้างอิงใน : หนังสือสารานุกรมสมุนไพร เล่ม 4 กกยาอีสาน หน้า 167.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : www.qsbg.org.  [01 ต.ค. 2015].

ภาพประกอบ : www.phargarden.com (by Sudarat Homhual)

เรียบเรียงข้อมูลโดยเว็บไซต์เมดไทย (Medthai)

เมดไทย
เมดไทย (Medthai) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นอิสระเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การรักษาโรค การใช้ยา สมุนไพร แม่และเด็ก ฯลฯ เราร่วมมือกับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและดีที่สุด