• icon-facebook
 • icon-twitter
 • icon-google

สรรพคุณของต้นพลองใบใหญ่ ! (พลองแก้มอ้น)

POSTED: เวลา 12:22 น. 01 ตุลาคม 2015, UPDATED: 09 พฤศจิกายน 2016
สมุนไพรพลองใบใหญ่

advertisement M10

พลองใบใหญ่

พลองใบใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์ Memecylon myrsinoides Blume จัดอยู่ในวงศ์โคลงเคลง (MELASTOMATACEAE)[1],[2]

สมุนไพรพลองใบใหญ่ มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า เหมือดดง (หนองคาย), พลองแก้มอ้น (ชุมพร), เปลือกบาง (นราธิวาส), พลอง (นครศรีธรรมราช), พลองใบเอียด (ตรัง), กำชำ (ภาคใต้), นิปิกูเละ (มลายู-นราธิวาส) เป็นต้น[1],[2]

ลักษณะของพลองใบใหญ่

 • ต้นพลองใบใหญ่ จัดเป็นพรรณไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลำต้นมีลักษณะตั้งตรง สูงได้ประมาณ 3-8 เมตร[1],[2]

ต้นพลองใบใหญ่

 • ใบพลองใบใหญ่ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้าม ลักษณะของใบเป็นรูปวงรี รูปวงรีแกมขอบขนาน หรือรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก ใบมีขนาดกว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 7-14 เซนติเมตร ผิวใบด้านบนเป็นสีเขียวเข้ม ส่วนด้านล่างเป็นสีเขียวอ่อน[1],[2]

ใบพลองใบใหญ่

 • ดอกพลองใบใหญ่ ออกดอกเป็นช่อเชิงหลั่นตามซอกใบและกิ่งก้าน ลักษณะเป็นรูปครึ่งทรงกลม ดอกย่อยนั้นมีจำนวนมาก กลีบดอกเป็นสีม่วงแกมชมพู[1],[2]

ดอกพลองใบใหญ่

รูปพลองใบใหญ่

 • ผลพลองใบใหญ่ ผลเป็นผลสด ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลม ผลเป็นสีเขียว เปลี่ยนเป็นสีเหลือง เมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำ[1],[2]

พลองแก้มอ้น

ผลพลองใบใหญ่

สรรพคุณของพลองใบใหญ่

 • ตำรายาพื้นบ้านทางภาคอีสานจะใช้ลำต้นพลองใบใหญ่ นำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาขับประจำเดือนของสตรี[1],[2]
References
 1. ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  “พลองใบใหญ่”.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : www.phargarden.com.  [01 ต.ค. 2015].
 2. ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.  “พลองแก้มอ้น”.  อ้างอิงใน : หนังสือสารานุกรมสมุนไพร เล่ม 4 กกยาอีสาน หน้า 167.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : www.qsbg.org.  [01 ต.ค. 2015].

ภาพประกอบ : www.phargarden.com (by Sudarat Homhual)

เรียบเรียงข้อมูลโดยเว็บไซต์เมดไทย (MedThai)

advertisement M12

แสดงความคิดเห็น
 • ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันข้อมูล ความคิดเห็นของคุณอาจมีประโยชน์กับผู้อ่านท่านอื่น ๆ
 • เราแก้ไขข้อมูลอยู่เสมอ หากพบคำผิด ข้อมูลคลาดเคลื่อน/ไม่ถูกต้อง ฯลฯ โปรดแจ้งให้เราทราบ
 • เราตรวจสอบทุกความคิดเห็นตลอด 24 ชม. ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาจะไม่ได้รับการเผยแพร่และถูกระงับการแสดงความคิดเห็นอย่างถาวร

Disclaimer : บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โปรดอ่านเพิ่มเติมหน้านโยบายและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

© 2017 MedThai All Right Reserved.