ซองแมว สรรพคุณและประโยชน์ของต้นซองแมว 12 ข้อ !

ซองแมว

ซองแมว ชื่อวิทยาศาสตร์ Gmelina elliptica Sm. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Gmelina asiatica var. villosa (Roxb.) Bakh., Gmelina villosa Roxb.)[1] จัดอยู่ในวงศ์กะเพรา (LAMIACEAE หรือ LABIATAE)

สมุนไพรซองแมว มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ซ้องแมวใหญ่ ซ้องแมวน้ำ (ทั่วไป), ซ้อแมว (ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ), ซองแมว ซ้องแมว ซ้องแมวควาย (ภาคกลาง), จิงจาย จิ้งจาย ยองขนุน (ภาคใต้), หนุน (เกาะสมัย), จิงจ้อ (ปัตตานี), ยวงขนุน (สุราษฎ์ธานี), ปะงางอ (มลายู-ปัตตานี) เป็นต้น[1]

ลักษณะของซองแมว

 • ต้นซองแมว จัดเป็นพรรณไม้เลื้อยยืนต้น ที่มีลำเถาเลื้อยแผ่ไปพาดพิงกับต้นไม้อื่นได้ไกล แต่ถ้าไม่มีที่พาดพิงก็จะขึ้นเป็นพุ่ม มีความสูงได้ประมาณ 5.5-9 เมตร ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำกิ่ง เป็นไม้กลางแจ้งที่มักขึ้นอยู่ตามบริเวณป่าราบทั่วไป[1]

ต้นซองแมว

 • ใบซองแมว ใบมีขนาดเล็กเท่ากับใบพุทรา ลักษณะของกลางใบแหลมแยกออกข้างเป็น 2 แฉก แผ่นใบเป็นสีเขียวสด พื้นผิวใบเรียบ[1]

ใบซองแมว

 • ดอกซองแมว ออกดอกเป็นช่อยาว ดอกเป็นสีเหลืองเข้ม ลักษณะของปากดอกจะบานคล้ายกับกระบอกเขาควาย[1]

ดอกซองแมว

 • ผลซองแมว ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลมรีหรือรูปไข่กลับ ผิวผลเรียบเป็นมัน ผลอ่อนเป็นสีเขียว เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้ม

ผลซองแมว

สรรพคุณของซองแมว

 1. รากมีรสขมเย็น ใช้เป็นยาแก้กระษัย (ราก)[1]
 2. รากมีสรรพคุณเป็นยาแก้อาการร้อนใน (ราก)[1]
 3. ใบสดนำมาตำให้ละเอียด ใช้พอกสุมลงบนศีรษะ เป็นยาแก้ปวดศีรษะ (ใบ)[1]
 4. ใช้เป็นยารักษาตา (ราก)[1]
 5. ใบและรากนำมาตำให้ละเอียดแล้วคั้นเอาน้ำมาใช้หยอดหู แก้เจ็บหรือปวดหู (ใบและราก)[1]
 6. ใบนำมาต้มเอาน้ำอมหรือใช้บ้วนปาก แก้อาการปวดฟัน แก้เหงือกบวม (ใบ)[1]
 7. ใบใช้รับประทานเป็นยาถ่ายพยาธิ (ใบ)[1]
 8. รากใช้เป็นยาแก้พิษฝีภายใน (ราก)[1]
 9. ใบและรากนำมาตำให้ละเอียดแล้วคั้นเอาน้ำช่วยรักษาบาดแผล (ใบและราก)[1]
 10. รากใช้เป็นยาดับพิษทุกชนิด (ราก)[1]
 11. ใบใช้รับประทานเป็นยาแก้บวม (ใบ)[1]

ประโยชน์ของซองแมว

 • ใบสดนำมาตำให้ละเอียด ใช้พอกศีรษะกันผมร่วง[1]
เอกสารอ้างอิง
 1. หนังสือพจนานุกรมสมุนไพรไทย, ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5.  (ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม).  “ซองแมว”.  หน้า 279-280.

ภาพประกอบ : www.flickr.com (by Arun KumarN)

เรียบเรียงข้อมูลโดยเว็บไซต์เมดไทย (Medthai)

เมดไทย
เมดไทย (Medthai) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นอิสระเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การรักษาโรค การใช้ยา สมุนไพร แม่และเด็ก ฯลฯ เราร่วมมือกับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและดีที่สุด