เจ็ดช้างสารใหญ่ สรรพคุณของต้นเจ็ดช้างสารใหญ่ 3 ข้อ !

เจ็ดช้างสารใหญ่

เจ็ดช้างสารใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์ Lasianthus cyanocarpus Jack จัดอยู่ในวงศ์เข็ม (RUBIACEAE)[1]

สมุนไพรเจ็ดช้างสารใหญ่ มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ประดงเขียวใหญ่ (ชัยภูมิ) ส่วนที่จังหวัดตราดเรียก “เจ็ดช้างสารใหญ่[1]

ลักษณะของเจ็ดช้างสารใหญ่

  • ต้นเจ็ดช้างสารใหญ่ จัดเป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นมีลักษณะตั้งตรง สูงได้ประมาณ 2-3 เมตร[1],[2]

ต้นเจ็ดช้างสารใหญ่

  • ใบเจ็ดช้างสารใหญ่ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกัน ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนานหรือรูปวงรีแกมขอบขนาน ใบมีขนาดกว้างประมาณ 2-5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 4-12 เซนติเมตร มีหูใบอยู่ระหว่างก้านใบและหลุดร่วงได้ง่าย[1]

ใบเจ็ดช้างสารใหญ่

  • ดอกเจ็ดช้างสารใหญ่ ออกดอกเป็นช่อบริเวณซอกใบ โดยจะออกเป็นกระจุกประมาณ 2-3 ดอก กลีบดอกเป็นสีขาวเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว มีขนยาวสีขาวทั้งสองด้านของกลีบดอกด้านบน ด้านล่างเกือบเรียบ[1]

ดอกเจ็ดช้างสารใหญ่

  • ผลเจ็ดช้างสารใหญ่ ผลเป็นผลสดสีน้ำเงิน มีขน ตรงปลายผลมีกลีบเลี้ยงติดอยู่[1]

ผลเจ็ดช้างสารใหญ่

สรรพคุณของเจ็ดช้างสารใหญ่

  1. ตำรายาพื้นบ้านจะใช้แก่นของต้นเจ็ดช้างสารใหญ่ นำมาผสมกับแก่นข้าวหลามดง ต้นกำลังช้างสาร ต้นกำลังเสือโคร่ง และต้นม้ากระทืบโรง ใช้ต้มกับน้ำหรือดองกับเหล้าดื่มเป็นยาบำรุงกำลัง (แก่น)[1],[2]
  2. ต้นใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาบำรุงเลือด (ต้น)[2]
  3. ตำรายาพื้นบ้านล้านนาจะใช้ลำต้นหรือรากเจ็ดช้างสารใหญ่ นำมาผสมกับหัวยาข้าวเย็น ใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้อาการปวดเมื่อย (ลำต้น, ราก)[1],[2]
เอกสารอ้างอิง
  1. หนังสือสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา.  (ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล).  “เจ็ดช้างสารใหญ่”.  หน้า 141.
  2. การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนเขาตายิ้ม อ.เมือง จ.ตราด, สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้ พ.ศ.2549.  (ชูจิตร อนันตโชค, ทรรศนีย์ พัฒนเสรี, วจีรัตน์ บุญญะปฏิภาค).  “เจ็ดช้างสารใหญ่”.  หน้า 141.

ภาพประกอบ : www.flickr.com (by Foggy Forest, Shirley Sekarajasingham, 翁明毅)

เรียบเรียงข้อมูลโดยเว็บไซต์เมดไทย (Medthai)

เมดไทย
เมดไทย (Medthai) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นอิสระเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การรักษาโรค การใช้ยา สมุนไพร แม่และเด็ก ฯลฯ เราร่วมมือกับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและดีที่สุด