สังกรณีดง สรรพคุณของต้นสังกรณีดง 2 ข้อ !

สังกรณีดง

สังกรณีดง ชื่อวิทยาศาสตร์ Lepidagathis fasciculata (Retz.) Nees (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Ruellia fasciculata Retz.) จัดอยู่ในวงศ์เหงือกปลาหมอ (ACANTHACEAE)[1]

ลักษณะของสังกรณีดง

  • ต้นสังกรณีดง จัดเป็นไม้ล้มลุก ลำต้นมีลักษณะตั้งตรงและมีขน มีความสูงได้ถึง 30 เซนติเมตร[1]

ต้นสังกรณีดง

  • ใบสังกรณีดง ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้าม ลักษณะขอบใบเป็นรูปไข่หรือรูปไข่แกมรูปใบหอก ใบมีขนาดกว้างประมาณ 2.5-5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร แผ่นใบมีขนทั้งสองด้าน[1]

ใบสังกรณีดง

  • ดอกสังกรณีดง ดอกเป็นสีขาว มีขนนุ่ม ขนาดไม่เกิน 4 เซนติเมตร โดยจะออกตามซอกใบและที่ปลายกิ่ง มีใบประดับเป็นรูปไข่ มีขนาดกว้างประมาณ 4-6 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 7-12 มิลลิเมตร[1]

ดอกสังกรณีดง

  • ผลสังกรณีดง ผลเป็นผลแห้ง ลักษณะของผลเป็นรูปขอบขนานแคบ แตกได้[1]

สรรพคุณของสังกรณีดง

  • ตำรายาพื้นบ้านล้านนาจะใช้รากสังกรณีดงจำนวน 3 ราก นำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้จุกเสียด (ราก)[1]
  • ทั้งต้นใช้ผสมกับสมุนไพรอื่น ได้แก่ ต้นหรือรากหนาดคำ หรือต้นหรือรากผักอีหลืน ตรีชวาทั้งต้น และหัวยาข้าวเย็น นำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อย (ทั้งต้น)[1]
เอกสารอ้างอิง
  1. หนังสือสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา.  (ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล).  “สังกรณีดง”.  หน้า 143.

ภาพประกอบ : www.flickr.com (by Dinesh Valke)

เรียบเรียงข้อมูลโดยเว็บไซต์เมดไทย (Medthai)

เมดไทย
เมดไทย (Medthai) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นอิสระเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การรักษาโรค การใช้ยา สมุนไพร แม่และเด็ก ฯลฯ เราร่วมมือกับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและดีที่สุด