5 สรรพคุณและประโยชน์ของต้นสารภีดอกใหญ่ !

สารภีดอกใหญ่

สารภีดอกใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์ Mammea harmandii (Pierre) Kosterm. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Calysaccion harmandii (Pierre) Pierre, Ochrocarpos harmandii Pierre) จัดอยู่ในวงศ์มังคุด (CLUSIACEAE หรือ GUTTIFERAE)[1],[3]

สมุนไพรสารภีดอกใหญ่ มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า สารภีดง (เพชรบูรณ์), สารภี (บุรีรัมย์), ประดงช้าง (สุโขทัย) เป็นต้น[1]

ลักษณะของสารภีดอกใหญ่

 • ต้นสารภีดอกใหญ่ จัดเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีความสูงของต้นประมาณ 8-15 เมตร หรืออาจสูงได้ประมาณ 10-25 เมตร เปลือกลำต้นเป็นสีน้ำตาล เปลือกแตกเป็นสะเก็ดตลอดลำต้น ตามกิ่งอ่อนเป็นสันสี่เหลี่ยม[1],[2],[3] ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดและการตอนกิ่ง ชอบดินร่วนซุย เจริญเติบโตได้ดีในที่ค่อนข้างชื้น และชอบแสงแดดจัด[3] มีเขตการกระจายพันธุ์ในป่าดิบเขา ป่าดิบแล้งและทุ่งหญ้า ทางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางจนถึง 1,500 เมตร ในต่างประเทศจะพบต้นสารภีดอกใหญ่ได้ที่ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม[2]

ต้นสารภีดอกใหญ่

 • ใบสารภีดอกใหญ่ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนาน รูปไข่กลีบแกมรูปขอบขนาน รูปใบหอกกลับ หรือรูปใบหอกกลับแคบ ปลายใบเรียวแหลมหรือมน โคนใบกึ่งรูปหัวใจหรือสอบเรียว ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 6-10 เซนติเมตร และยาวประมาณ 15-24 เซนติเมตร เนื้อใบหนาและเหนียวเป็นมัน ใบแก่เป็นสีเขียวเข้ม เส้นใบมองเห็นไม่เด่นชัด มีก้านใบยาวได้ถึง 2.5 เซนติเมตร[1],[2],[3]

ใบสารภีดอกใหญ่

 • ดอกสารภีดอกใหญ่ ออกดอกเป็นช่อสั้น ๆ โดยจะออกเป็นกระจุกตามลำต้น ตามกิ่งก้าน และตามง่ามใบ กลีบดอกเป็นสีขาวถึงสีเหลืองนวล ดอกมีกลิ่นหอมแรง และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร โดยจะออกดอกในช่วงประมาณเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม[1],[2],[3]

สารภีดง

ดอกสารภีดอกใหญ่

รูปสารภีดอกใหญ่

 • ผลสารภีดอกใหญ่ ผลเป็นผลสด ลักษณะของผลเป็นรูปกระสวยหรือรูปกลมรี มีขนาดกว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 4-5 เซนติเมตร ภายในผลมีเมล็ด 1 เมล็ด โดยจะออกผลในช่วงประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน[1],[2],[3]

สรรพคุณของสารภีดอกใหญ่

 • ตำรับยาพื้นบ้านล้านนาจะใช้เปลือกต้นสารภีดอกใหญ่ เข้ายาสมุนไพรจำพวกประดงรวม 9 ชนิด นำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยารักษาโรคประดง (เปลือกต้น)[1]
 • น้ำต้มจากผล ใช้เป็นยากินก่อนคลอดเพื่อบำรุงครรภ์ของสตรี (ผล)[2]

ประโยชน์ของสารภีดอกใหญ่

 • ผลสุกมีรสหวาน ใช้รับประทานเป็นผลไม้ได้[3]
 • เนื้อไม้สารภีดอกใหญ่เป็นสีแดงมีความแข็งแรง สามารถนำมาใช้ทำด้ามเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ[2]
 • ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป ดอกมีกลิ่นหอม
เอกสารอ้างอิง
 1. หนังสือสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา.  (ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล).  “สารภีดอกใหญ่”.  หน้า 147.
 2. สวนพฤกษศาสตร์ ตามพระราชเสาวนีย์ฯ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.  “สารภีดอกใหญ่”. [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : www.dnp.go.th/pattani_botany/.  [09 ต.ค. 2014].
 3. พืชกินได้ในป่าสะแกราช, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.).  “สารภีดอกใหญ่”.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : www.tistr.or.th.  [09 ต.ค. 2014].

ภาพประกอบ : www.magnoliathailand.com (by ป้ากระต่าย)

เรียบเรียงข้อมูลโดยเว็บไซต์เมดไทย (Medthai)

เมดไทย
เมดไทย (Medthai) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นอิสระเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การรักษาโรค การใช้ยา สมุนไพร แม่และเด็ก ฯลฯ เราร่วมมือกับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและดีที่สุด