• icon-facebook
 • icon-twitter
 • icon-google

เถาวัลย์ปูน สรรพคุณและประโยชน์ของต้นเถาวัลย์ปูน 6 ข้อ !

POSTED: เวลา 6:21 น. 12 ธันวาคม 2014, UPDATED: 25 มกราคม 2017
เถาวัลย์ปูน

advertisement M10

เถาวัลย์ปูน

เถาวัลย์ปูน ชื่อวิทยาศาสตร์ Cissus repanda (Wight & Arn.) Vahl จัดอยู่ในวงศ์องุ่น (VITACEAE)[1]

สมุนไพรเถาวัลย์ปูน มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า เครือจุ้มจ้า (เชียงราย), เถาพันซ้าย (อุตรดิตถ์), เถาวัลย์ปูน (กรุงเทพฯ), ส้มเฮียก (ภาคเหนือ), เครือเขาน้ำ เคือคันเขาขันขา เคือเขาคันเขา ส้มละออม (ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ), ส้มออบ (ลั้วะ) เป็นต้น[1],[2]

ลักษณะของเถาวัลย์ปูน

 • ต้นเถาวัลย์ปูน จัดเป็นพรรณไม้เถาขนาดเล็ก มักเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น ๆ และมีมือเกาะคล้ายเถาตำลึง เถานั้นจะมีละอองเป็นสีขาว เกาะจับกันอย่างหนาแน่น จนมองดูเป็นสีนวล พบขึ้นได้ตามที่รกร้างทั่วไป[1]

ต้นเถาวัลย์ปูน

 • ใบเถาวัลย์ปูน ใบเป็นใบเดี่ยวขนาดเท่าฝ่ามือ ลักษณะของใบเป็นรูปหัวใจเฉือนปลายแหลม ส่วนตรงกลางใบและริมทั้งสองข้างจะแหลมเป็นสามยอด ตรงกลางจะสูงและมีเว้าตรงข้าง[1]

รูปเถาวัลย์ปูน

ใบเถาวัลย์ปูน

 • ดอกเถาวัลย์ปูน ดอกมีลักษณะคล้ายดอกเถาคัน[1]

ดอกเถาวัลย์ปูน

ดอกเถาวัลย์ปูน

สรรพคุณของเถาวัลย์ปูน

 1. เถามีรสฝาดเปรี้ยว ใช้ปรุงเป็นยากินรักษาโรคกระษัย น้ำมูกพิการ (เถา)[1]
 2. ใช้เป็นยาขับเสมหะ (เถา)[1]
 3. ใช้ปรุงกินเป็นยาขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะพิการ (เถา)[1]
 4. ใบสดใช้ขยี้กับปูนกินหมาก เอาฟองทาพอกเป็นยารักษาแผลสด (ใบ)[1]
 5. เถามีสรรพคุณช่วยทำให้เส้นเอ็นหย่อน (เถา)[1]

ประโยชน์ของเถาวัลย์ปูน

 • ใบใช้ใส่ในแกงบอนทำให้มีรสเปรี้ยว (ใช้แทนมะนาว)[2]
References
 1. หนังสือพจนานุกรมสมุนไพรไทย, ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5.  (ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม).  “เถาวัลย์ปูน”.  หน้า 348-349.
 2. โครงการเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง, สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง (องค์กรมหาชน).  “เถาวัลย์ปูน, เถาพันซ้าย”.  อ้างอิงใน : หนังสือชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน์).  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : eherb.hrdi.or.th.  [12 ธ.ค. 2014].

ภาพประกอบ : www.flickr.com (by Dinesh Valke)

เรียบเรียงข้อมูลโดยเว็บไซต์เมดไทย (MedThai)

advertisement M12

แสดงความคิดเห็น
 • ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันข้อมูล ความคิดเห็นของคุณอาจมีประโยชน์กับผู้อ่านท่านอื่น ๆ
 • เราแก้ไขข้อมูลอยู่เสมอ หากพบคำผิด ข้อมูลคลาดเคลื่อน/ไม่ถูกต้อง ฯลฯ โปรดแจ้งให้เราทราบ
 • เราตรวจสอบทุกความคิดเห็นตลอด 24 ชม. ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาจะไม่ได้รับการเผยแพร่และถูกระงับการแสดงความคิดเห็นอย่างถาวร

Disclaimer : บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โปรดอ่านเพิ่มเติมหน้านโยบายและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

© 2017 MedThai All Right Reserved.