หน้าแรกการรักษาโรค & รายชื่อโรค อาการ และถาวะต่าง ๆ

คู่มือการรักษาโรค & รายชื่อโรค อาการ ภาวะต่าง ๆ กว่า 1,000 โรค !!

โรคที่พบบ่อย

 • กำลังเพิ่มข้อมูล

โรคระบบประสาทและสมอง

 • โปลิโอ (Poliomyelitis)
 • โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)
 • สมองอักเสบ (Encephalitis)
 • โรคเรย์ซินโดรม (Reye’s syndrome)
 • เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis)
  • ไข้กาฬฟลังแอ่น (Meningococcal meningitis)
 • บาดทะยัก (Tetanus)
 • โบทูลิซึม (Botulism)
 • ชักจากไข้ / ภาวะชักจากไข้ / ไข้ชัก / โรคไข้ชัก / (Febrile seizure, Febrile convulsion)
 • ชักในทารกแรกเกิด (Convulsion in newborn)
 • โรคลมชัก (Seizures, Epilepsy)
 • ลมบ้าหมู (Grand mal)
 • ไมเกรน (Migraine)
  • ปวดศีรษะแบบคลัสเตอร์ (Cluster headache)
 • ปวดศีรษะจากความเครียด (Tension-type headache – TTH)
 • เวียนศีรษะ (Dizziness) บ้านหมุน (Vertigo)
 • เป็นลม (Syncope, Fainting)
 • หมดสติ / โคม่า (Coma)
 • โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke, Cerebrovascular accident – CAV) สมองขาดเลือดชั่วขณะ / สมองขาดเลือดชั่วคราว (Transient ischemic attack – TIA) อัมพาตครึ่งซีก (Hemiplegia)
 • อัมพาตเบลล์ / เบลล์พัลซี / โรคอัมพาตแบบเบลล์ / โรคใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก, อาการอัมพาตใบหน้าครึ่งซีก / โรคปากเบี้ยว / อัมพาตปากเบี้ยว (Bell’s palsy, Idiopathic facial paralysis)
 • ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ / ภาวะเกลือโพแทสเซียมต่ำ (Hypokalemia) อัมพาตครั้งคราว (Periodic paralysis)
 • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้าย / โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอ็มจี / โรคเอ็มจี / ไมแอสทีเนียเกรวิส (Myasthenia gravis – MG)
 • โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease)
 • สมองพิการ / โรคพิการทางสมอง / อัมพาตสมองใหญ่ (Cerebral palsy – CP)
 • ศีรษะได้รับบาดเจ็บ / การบาดเจ็บศีรษะ / การบาดเจ็บที่ศีรษะ (Head injury)
 • เลือดออกในสมอง / ภาวะเลือดออกในกะโหลกศีรษะ / ภาวะเลือดออกในเนื้อสมอง (Intracranial hemorrhage)
 • ฝีสมอง / ฝีในสมอง (Brain abscess)
 • เนื้องอกสมอง / เนื้องอกในสมอง (Brain tumor)
 • ไขสันหลังอักเสบเฉียบพลัน / ประสาทไขสันหลังอักเสบเฉียบพลัน (Acute transverse myelitis)
 • ไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ / บาดเจ็บไขสันหลัง (Spinal cord injury)
 • เนื้องอกไขสันหลัง / เนื้องอกที่ไขสันหลัง / เนื้องอกของไขสันหลัง (Spinal cord tumor)
 • ปลายประสาทอักเสบ / โรคเส้นประสาท (Peripheral neuropathy)
 • โรควิตกกังวล (Anxiety disorders)
 • โรคกังวลทั่วไป / โรคกังวลเกินเหตุ (Generalized anxiety disorder – GAD)
 • โรคแพนิค / โรคตื่นตระหนก (Panic disorder)
 • โรคอารมณ์แปรปรวน (Mood disorders)
 • โรคซึมเศร้า (Major depressive disorder – MDD)
 • โรคหอบจากอารมณ์ / กลุ่มอาการระบายลมหายใจเกิน (Hyperventilation syndrome)
 • โรคกลัวโรงเรียน / ภาวะไม่ยอมไปโรงเรียน / เด็กไม่อยากไปโรงเรียน (School refusal, School phobia)
 • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Amyotrophic lateral sclerosis – ALS)
 • โรคเครียด

โรคระบบทางเดินหายใจและโรคติดต่อโดยทางเดินหายใจ

 • ไข้หวัด (Common cold, Upper respiratory tract infection – URI)
 • ไข้หวัดใหญ่ (Influenza, Flu)
 • ไข้ผื่นกุหลาบในทารก / หัดดอกกุหลาบ / ส่าไข้ (Roseola infantum)
 • ไข้อีดำอีแดง (Scarlet fever)
 • หัด (Measles, Rubeola)
 • หัดเยอรมัน / เหือด (German measles, Rubella)
 • อีสุกอีใส (Chicken pox, Varicella)
 • คางทูม (Mumps, Epidemic parotitis)
 • คออักเสบ / คอหอยอักเสบ (Pharyngitis)
 • ทอนซิลอักเสบ (Tonsullitis)
 • คอตีบ (Diphtheria)
 • ครู้ป / คอตีบเทียม (Croup, Laryngotracheobronchitis)
 • กล่องเสียงอักเสบ (Laryngitis)
 • ไอกรน (Pertussis, Whooping cough)
 • วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis)
 • หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน (Acute bronchitis)
 • หลอดลมอักเสบเรื้อรัง (Chronic bronchitis)
 • ภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic obstructive pulmonary disease – COPD)
 • ถุงลมโป่งพอง / ถุงลมพอง / ถุงลมปอดโป่งพอง (Emphysema)
 • หลอดลมพอง (Bronchiectasis)
 • หลอดลมฝอยอักเสบ (Bronchiolitis)
 • ปอดอักเสบ / ปอดบวม (Pneumonia)
 • ภาวะมีหนองในโพรงเยื่อหุ้มปอด (Empyema) / ภาวะมีน้ำในโพรงเยื่อหุ้มปอด (Pleural effusion)
 • เยื่อหุ้มปอดอักเสบ (Pleuritis, Pleurisy)
 • ปอดรั่ว / ปอดทะลุ / ปอดแตก / ภาวะมีลมในโพรงเยื่อหุ้มปอด / ภาวะเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ (Pneumothorax)
 • สำลักสิ่งแปลกปลอม (Choking, Foreign body aspiration) / หลอดลมอุดกั้นจากสิ่งแปลกปลอม (Foreign body in airway)
 • หืด (Asthma)
 • โรคแพ้อากาศ / หวัดภูมิแพ้ / หวัดจากการแพ้ / หวัดแพ้อากาศ / โรคภูมิแพ้หวัด / โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ / โรคภูมิแพ้จมูก / เยื่อจมูกอักเสบเหตุภูมิแพ้ (Allergic rhinitis)
 • ไซนัสอักเสบ (Sinusitis)
  1. ไซนัสอักเสบเฉียบพลัน
  2. ไซนัสอักเสบเรื้อรัง
 • เยื่อจมูกอักเสบเป็นหนอง (Purulent rhinitis)
 • ริดสีดวงจมูก / ติ่งเนื้อเมือกจมูก (Nasal polyps)
 • ผนังกั้นจมูกคด / ผนังกั้นช่องจมูกคด (Deviated nasal septum)
 • เลือดกำเดาไหล (Epistaxis, Nose bleed)
 • สิ่งแปลกปลอมเข้าจมูก (Foreign body in the nose)
 • ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ / ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ / โรคนอนหลับแล้วหยุดหายใจ (Sleep apnea)
 • ผื่นกุหลาบ
 • โรคภูมิแพ้ (Allergy)
 • หลอดลมอักเสบ (Bronchitis)
 • โรคจมูกอักเสบเรื้อรัง (Chronic rhinitis)
 • เยื่อจมูกอักเสบ

โรคระบบไหลเวียนโลหิตและโรคเลือด

 • ช็อก, อาการช็อก, ภาวะช็อก (Shock) มักเขียนผิดเป็น “ช็อค”
 • ความดันโลหิตสูง (Hypertension)
  1. หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง (Aortic aneurysm)
  2. ภาวะเลือดเซาะผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ / การฉีกเซาะของเอออร์ตา (Aortic dissection)
 • ความดันตกในท่ายืน (Postural hypotension)
 • ไข้รูมาติก (Rheumatic fever) โรคหัวใจรูมาติก (Rheumatic heart disease – RHD)
 • เยื่อบุหัวใจอักเสบ (Bacterial endocarditis)
 • โรคหัวใจขาดเลือด / โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ / ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Ischemic heart disease – IHD) หรือโรคหลอดเลือดโคโรนารี (Coronary artery disease – CAD) โรคหัวใจขาดเลือดชั่วขณะ / อาการปวดเค้นหัวใจ / เจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด / กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด(Angina pectoris) โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย (Myocardial infarction)
 • โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ / ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ / หัวใจเต้นผิดปกติ (Cardiac arrhythmia)
 • หัวใจวาย / หัวใจล้มเหลว (Congestive heart failure – CHF)
 • เส้นเลือดขอด / หลอดเลือดขอดที่ขา (Varicose vein)
 • ภาวะหลอดเลือดดำส่วนลึกมีลิ่มเลือด / เลือดคั่งในหลอดเลือดดำส่วนลึก (Deep vein thrombosis – DVT)
 • โลหิตจางจากภาวะขาดธาตุเหล็ก / ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (Iron deficiency anemia)
 • โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก (Hemolytic anemia) ภาวะพร่องเอนไซม์ จี-6-พีดี / โรคพร่องเอนไซม์ จี-6-พีดี (G-6-PD deficiency)
 • เม็ดเลือดแดงแตกในทารกแรกเกิด (Hemolytic anemia of the newborn)
 • โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ (Aplastic anemia)
 • เกล็ดเลือดต่ำ / ไอพีที (Idiopathic thrombocytopenic purpura – IPT)
 • ฮีโมฟิเลีย (Hemophilia)
 • ธาลัสซีเมีย (Thalassemia)
 • มะเร็งเม็ดเลือดขาว / ลิวคีเมีย / ลูคีเมีย (Leukemias)
 • มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphomas)
 • ความดันโลหิตต่ำ
 • โลหิตจาง
 • ภาวะเลือดออกง่าย

โรคระบบทางเดินอาหารและโรคติดต่อโดยทางเดินอาหาร

 • ท้องเสีย / ท้องร่วง / ท้องเดิน / อุจจาระร่วง (Diarrhea, Gastroenteritis)
 • ท้องเดินจากไวรัส (Viral gastroenteritis)
 • ท้องเดินจากเชื้อไกอาร์เดีย (Giardiasis)
 • โรคลำไส้แปรปรวน (Irritable bowel syndrome – IBS)
 • ภาวะพร่องแล็กเทส / ภาวะขาดเอนไซม์แล็กเทส / ภาวะพร่องเอนไซม์ย่อยนม  (Lactase deficiency)
 • อาหารเป็นพิษ (Food poisoning)
 • อหิวาตกโรค / อหิวาต์ / โรคอุจจาระร่วงอย่างแรง (Cholera)
 • บิด (Dysentery)
  1. บิดมีตัว / บิดอะมีบา (Amebiasis)
  2. บิดไม่มีตัว / บิดชิเกลลา (Shigellosis, Baciillary dysentery)
 • ไทฟอยด์ / ไข้ไทฟอยด์ / ไข้เอนเทอริก / ไข้รากสาดน้อย / ไข้หัวโกร๋น (Typhoid fever, Enteric fever)
 • ไวรัสตับอักเสบ / ตับอักเสบจากไวรัส / ไวรัสลงตับ (Viral hepatitis)
  1. ไวรัสตับอักเสบเอ (Hepatitis A)
  2. ไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B)
  3. ไวรัสตับอักเสบซี (Hepatitis C)
 • ฝีตับอะมีบา / ฝีบิดในตับ (Amebic liver abscess)
 • นิ่วในถุงน้ำดี / นิ่วน้ำดี (Gallstone)
 • ถุงน้ำดีอักเสบ (Cholecystitis)
 • ท่อน้ำดีอักเสบ (Ascending cholangitis)
 • ดีซ่านสรีระในทารกแรกเกิด (Physiologic jaundice)
 • ท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิด (Congenital biliary astresia)
 • ตับแข็ง (Cirrhosis)
 • มะเร็งตับ (Liver cancer)
 • โรคพยาธิใบไม้ในตับ / โรคพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchiasis)
 • ไส้ติ่งอักเสบ (Appendicitis)
 • เยื่อบุช่องท้องอักเสบ (Peritonitis)
 • ตับอ่อนอักเสบ (Pancreatitis)
 • อาหารไม่ย่อย (Dyspepsia)
 • โรคกรดไหลย้อน / เกิร์ด (Gastroesophageal reflux disease – GERD)
 • กระเพาะอาหารอักเสบ / กระเพาะอักเสบ (Gastritis)
 • แผลในกระเพาะอาหาร / โรคแผลกระเพาะอาหาร / แผลเพ็ปติก (Peptic ulcer) แต่เดิมนิยมเรียกโรคนี้ว่า “โรคกระเพาะ” โดยวินิจฉัยจากอาการที่แสดง คือ ปวดท้องตรงยอดอกหรือใต้ลิ้นปี่ที่เกิดก่อนหรือหลังอาหารเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันพบว่าอาการดังกล่าวอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่จำเป็นต้องเกิดจากแผลเพ็ปติกเสมอไป ดังนั้นคำว่าโรคกระเพาะจึงมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า “อาหารไม่ย่อย”
 • กระเพาะอาหารทะลุ / แผลเพ็ปติกทะลุ (Peptic perforation)
 • กระเพาะอาหารแตก (Ruptured stomach)
 • กระเพาะหรือลำไส้อุดตัน / กระเพาะหรือลำไส้อุดกั้น (Gastrointestinal, Gut obstruction)
 • อาเจียนในเด็ก (Vomiting in children)
 • ตับ ม้าม หรือไตฉีกขาด เลือดตกใน (Ruptured liver, Spleen, Kidney)
 • ไส้เลื่อน (Hernia)
 • ริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids)
 • แผลปริที่ปากทวาร / แผลที่ปากทวารหนัก / แผลปริที่ขอบทวารหนัก / แผลปริขอบทวารหนัก / แผลที่ขอบทวารหนัก / แผลรอยแยกขอบทวารหนัก (Anal fissure)
 • ฝีรอบทวารหนัก (Perianal abscess)
 • ฝีคัณฑสูตร (Anal fistula, Fistula-in-ano)
 • แผลเปื่อยที่ปาก / อาการปากเปื่อย (Mouth sore)
  1. แผลร้อนใน / ร้อนใน / แผลแอฟทัส (Apthous ulcers)
  2. แผลเปื่อยที่เกิดจากการบาดเจ็บ เช่น ถูกแปรงสีฟันครูดหรือกระแทก ถูกกัดฟัน รากฟันปลอมเสียดสี
  3. เริมในช่องปากชนิดเฉียบพลัน (Acute herpetic gingivostomatitis)
  4. เฮอร์แปงไจนา (Herpangina)
  5. ปากนกกระจอก (Angular stomatitis, Angular cheilitis)
  6. โรคเชื้อราในช่องปาก / เชื้อราในปาก / เชื้อราช่องปาก / มุมปากเปื่อยจากเชื้อรา (Oral candidiasis, Thrush, Moniliasis)
  7. มะเร็งช่องปาก / มะเร็งในช่องปาก (Oral cancer)
  8. ปวดฟัน
  9. ฟันผุ (Dental caries, Tooth decay)
  10. เหงือกอักเสบ / รำมะนาด / โรคปริทันต์ (Gingivitis)
  11. ฟันเหลืองดำ / ฟันตกกระ (Discolored teeth)
 • โรคกระเพาะอาหาร
 • ดีซ่าน (Jaundice)
 • ฝีในตับ

โรคระบบต่อมไร้ท่อและโภชนาการ

 • เบาหวาน (Diabetes mellitus – DM)
 • เบาจืด (Diabetes insipidus – DI)
 • ไขมันในเลือดสูง (Hyperlipidemias) ไขมันในเลือดผิดปกติ (Dyslipidemias)
 • ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (Hypoglycemia)
 • ภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ (Hypocalcemia)
 • คอพอก / ต่อมไทรอยด์โต (Goiter) คอพอกธรรมดา (Simple goiter, Nontoxic goiter)
 • ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน (Hyperthyroidism) พิษจากไทรอยด์ / ไทรอยด์เป็นพิษ / ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ / คอพอกเป็นพิษ (Thyrotoxicosis, Toxic goiter)
 • ต่อมไทรอยด์อักเสบ (Thyroiditis)
 • มะเร็งไทรอยด์ (Thyroid cancer)
 • ภาวะขาดไทรอยด์ / ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย / ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน / ไฮโปไทรอยด์ (Hypothyroidism)
 • โรคคุชชิง / กลุ่มอาการคุชชิง (Cushing’s syndrome, Hypercortisolism)
 • โรคแอดดิสัน (Addison’s disease)
 • โรคชีแฮน (Sheehan’s syndrome)
 • โรคเกาต์ (Gout) มักเขียนผิดเป็น “โรคเก๊า”, “โรคเก๊าท์”
 • โรคของหญิงวัยหมดประจำเดือน / วัยหมดประจำเดือน / วัยทอง / กลุ่มอาการสตรีวัยหมดระดู (Menopausal syndrome)
 • กระดูกพรุน (Osteoporosis)
 • โรคขาดสารอาหารในเด็ก / ภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition)
 • โรคขาดวิตามินเอ / เกล็ดกระดี่ขึ้นตา (Vitamin A deficiency)
 • โรคเหน็บชา / โรคขาดวิตามินบี 1 / โรคเบอริเบอรี่ (Beri-beri)
 • ลักปิดลักเปิด / เลือดออกตามไรฟัน (Scurvy)
 • โรคกระดูกบาง (Osteopenia)

โรคระบบทางเดินปัสสาวะ

 • ภาวะไตวาย / ไตล้มเหลว / ไตล้ม / ไตไม่ทำงาน (Renal failure)
  1. ไตวายเฉียบพลัน (Acute renal failure)
  2. ไตวายเรื้อรัง (Chronic renal failure)
 • โรคไตเนโฟรติก / กลุ่มอาการเนโฟรติก (Nephrotic syndrome)
 • หน่วยไตอักเสบเฉียบพลัน (Acute glomerulonephritis – AGN)
 • กรวยไตอักเสบ (Pyelonephritis)
  1. กรวยไตอักเสบเฉียบพลัน (Acute pyelonephritis)
  2. กรวยไตอักเสบเรื้อรัง (Chronic pyelonephritis)
 • นิ่วไต / นิ่วในไต (Renal calculi, Kidney stone)
 • นิ่วท่อไต / นิ่วในท่อไต (Ureteric stone, Ureteral stone)
 • นิ่วกระเพาะปัสสาวะ / นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ (Vesical calculus, Bladder stone)
 • กระเพาะปัสสาวะอักเสบ (Cystitis)
 • ท่อปัสสาวะตีบ (Urethral stricture)
 • โรคไต
 • ไตอักเสบเฉียบพลัน (Acute nephritis)

โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

 • ปวดกล้ามเนื้อหลัง (Musculotendinous strain)
 • รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกเคลื่อน / หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk) โพรงกระดูกสันหลังแคบ (Spinal stenosis)
  1. กระดูกคอเสื่อม / โรคกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม / กระดูกคองอกกดรากประสาท (Cervical spondylosis)
 • ข้อเข่าเสื่อม / ข้อเสื่อม / เข่าเสื่อม (Osteoarthritis)
 • โรครูมาตอยด์ / โรคข้อรูมาตอยด์ / โรคปวดข้อรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis)
 • ข้อสันหลังอักเสบเรื้อรัง / ข้อสันหลังอักเสบยึดติด / โรคข้อสันหลังอักเสบติดยึด / โรคข้อสันหลังอักเสบชนิดติดยึด / โรคกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด / (Ankylosing spondylitis)
 • โรคเอสแอลอี / โรคลูปัส / โรคพุ่มพวง (Systemic lupus erythematosus – SLE)
 • ข้ออักเสบชนิดติดเชื้อเฉียบพลัน / ข้ออักเสบเฉียบพลัน (Acute pyogenic arthritis)
 • ข้อเคล็ด / ข้อแพลง (Sprain)
 • เส้นเอ็นอักเสบ (Tendinitis) ปลอกหุ้มเอ็นอักเสบ (Tendosynovitis)
  1. พังผืดส้นเท้าอักเสบ / เส้นเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ / พังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ / โรครองช้ำ (Plantar fasciitis)
 • เส้นประสาทมือถูกพังผืดรัดแน่น / โรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ / โรคชามือจากโพรงฝ่ามือกดทับเส้นประสาท / โรคเส้นประสาทมีเดียนกดทับที่ข้อมือ / โรคคาร์พัลทูนเนล (Carpal tunnel syndrome – CTS)
 • ตะคริว (Muscle cramps)

โรคระบบอวัยวะสืบพันธุ์ชาย

 • ต่อมลูกหมากโต (Benign prostatic hyperplasia – BPH)
 • ต่อมลูกหมากอักเสบ (Prostatitis)
 • หนังหุ้มปลายองคชาตตีบ / หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศไม่เปิด (Phimosis)
 • ถุงน้ำที่ถุงอัณฑะ / กล่อนน้ำ (Hydrocele)
 • หลอดเลือดอัณฑะขอด / หลอดเลือดดำอัณฑะขอด (Varicocele)
 • อัณฑะบิดตัว / อัณฑะบิดขั้ว (Testicular torsion)

โรคระบบอวัยวะสืบพันธุ์หญิงและการตั้งครรภ์

 • ปีกมดลูกอักเสบ / ท่อนำไข่อักเสบ (Salpingitis)
 • เยื่อบุมดลูกอักเสบ / เยื่อบุโพรงมดลูกอักเสบ (Endometritis)
 • ตกขาวธรรมดา
 • ช่องคลอดอักเสบ / ภาวะช่องคลอดอักเสบ (Vaginitis)
 • ช่องคลอดอักเสบจากเชื้อรา (Candidal vaginitis) << ตรวจสอบชื่อสามัญ**
 • ช่องคลอดอักเสบจากเชื้อทริโคโมแนส (Trichomonas vaginitis)
 • ปวดประจำเดือน / ปวดท้องประจำเดือน / ปวดระดู (Dysmenorrhea)
 • ประจำเดือนไม่มา / ประจำเดือนขาด / ภาวะขาดประจำเดือน / ภาวะขาดระดู (Amenorrhea)
 • ดียูบี (Dysfunctional uterine bleeding – DUB)
 • เนื้องอกมดลูก / เนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก (Myoma uteri, Uterine fibroids)
 • เยื่อบุมดลูกต่างที่ / เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ / โรคเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ / เยื่อบุมดลูกขึ้นผิดที่ / เอ็นโดเมทริโอซิส (Endometriosis)
 • เนื้องอกรังไข่ / เนื้องอกที่รังไข่ (Ovarian tumor)
 • ถุงน้ำรังไข่ / ซีสต์ที่รังไข่ (Ovarian cyst)
 • กลุ่มอาการถุงน้ำรังไข่ชนิดหลายถุง / ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ / รังไข่มีถุงน้ำหลายใบ / พีซีโอเอส (Polycystic ovary syndrome)
 • ภาวะตั้งครรภ์ (Pregnancy)
 • แพ้ท้อง (Morning sickness)
 • ครรภ์เป็นพิษ / โรคพิษแห่งครรภ์ (Toxemia of pregnancy)
 • แท้งบุตร (Abortion)
 • ครรภ์นอกมดลูก / การตั้งครรภ์นอกมดลูก / ท้องนอกมดลูก (Ectopic pregnancy)
 • ครรภ์ไข่ปลาอุก (Molar pregnancy, Hydatidiform mole)
 • รกเกาะต่ำ (Placenta previa)
 • รกลอกตัวก่อนกำหนด (Arbruptio placenta)
 • มดลูกอักเสบ
 • ตกขาวผิดปกติ
 • เนื้องอกในมดลูก

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 • หนองใน / โกโนเรีย (Gonorrhea)
 • หนองในเทียม (Nonspecific urethritis – NSU, Nongonococcal urethritis – NGU)
 • แผลริมอ่อน / ซิฟิลิสเทียม (Chancroid, Soft chancre)
 • ซิฟิลิส (Syphilis)
 • ฝีมะม่วง (Lymphogranuloma venereum – LGV)

โรคตา

 • เยื่อตาขาวอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย / เยื่อบุตาอักเสบจากแบคทีเรีย (Bacterial conjunctivitis)
 • เยื่อตาขาวอักเสบจากไวรัส / เยื่อบุตาอักเสบจากเชื้อไวรัส / เยื่อตาอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส (Viral conjunctivitis)
 • เยื่อตาขาวอักเสบจากการแพ้ / เยื่อตาอักเสบจากภูมิแพ้ / เยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้ (Allergic conjunctivitis)
 • ริดสีดวงตา (Trachoma)
 • ตากุ้งยิง (Sty, Stye, Hordeolum)
 • หนังตาอักเสบ / เปลือกตาอักเสบ (Blepharitis)
 • ท่อน้ำตาอุดตัน / ถุงน้ำตาอักเสบ (Dacryocystitis)
 • สายตาผิดปกติ (Refractive errors)
 • ตาเข / ตาเหล่ (Squint, Strabismus)
 • สายตาสั้น (Myopia)
 • สายตายาว (Hypermetropia)
 • สายตาผู้สูงอายุ / สายตาคนมีอายุ / ภาวะสายตายาวสูงอายุ / ภาวะสายตายาวตามวัย (Presbyopia)
 • สายตาเอียง (Astigmatism)
 • ต้อเนื้อ / ต้อลิ้นหมา (Pterygium)
 • ต้อกระจก (Cataract)
 • ต้อหิน (Glaucoma)
 • จอตาลอก / จอตาหลุดลอก / จอประสาทตาลอก / จอประสาทตาหลุดลอก (Retinal detachment)
 • จุดภาพชัดเสื่อมตามวัย / จอประสาทตาเสื่อม / จอตาเสื่อมในผู้สูงอายุ (Age-related macular degeneration – AMD)
 • กระจกตาอักเสบ (Keratitis)
 • แผลกระจกตา / แผลที่กระจกตา/ กระจกตาเป็นแผล (Corneal ulcer)
 • ม่านตาอักเสบ (Iritis, Anterior uveitis)
 • เลือดออกใต้ตาขาว / เลือดออกใต้เยื่อตา / เลือดออกใต้เยื่อบุตา (Subconjunctival hemorrhage)
 • ตาได้รับบาดเจ็บรุนแรง (Severe eye injury)
 • สิ่งแปลกปลอมเข้าตา (Foreign bodies in the eye)
 • ตาแดง
 • ต้อลม (Pinguecula)

โรคหู

 • หูชั้นนอกอักเสบ (Otitis externa)
 • โรคเชื้อราในช่องหู (Otomycosis)
 • หูชั้นกลางอักเสบ (Otitis media)
 • หูชั้นในอักเสบเฉียบพลัน (Acute labyrinthitis)
 • เส้นประสาทการทรงตัวอักเสบ (Vestibular neuronitis)
 • บ้านหมุนจากการเปลี่ยนท่า / โรคหินปูนในหู / โรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด / โรคหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนหรือโรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่า / โรคหินปูนในหูชั้นในอยู่ผิดตำแหน่ง / บีพีพีวี (Benign paroxysmal positional vertigo – BPPV)
 • เนื้องอกประสาทหู / เนื้องอกบนเส้นประสาทหู / เนื้องอกของเส้นประสาทหู / เนื้องอกของเส้นประสาทการทรงตัว (Acoustic neuroma)
 • โรคเมเนียส์ / โรคน้ำในหู / โรคน้ำในหูชั้นในไม่เท่ากัน / น้ำในหูไม่เท่ากัน / โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน (Ménière’s disease, Endolymphatic hydrops)
 • หูตึง / หูหนวก (Hearing loss, Deafness)
 • เยื่อแก้วหูทะลุ / แก้วหูทะลุ / แก้วหูฉีกขาด (Ruptured eardrum)
 • ขี้หูอุดตันรูหู / ขี้หูอุดตัน (Wax blockage, Impacted cerumen)
 • สิ่งแปลกปลอมเข้าหู (Foreign body in ear canal)
 • หูบาดเจ็บจากความกดดันอากาศ / หูอื้อจากเปลี่ยนความดันอากาศ / หูอื้อจากโดยสารเครื่องบิน (Barotrauma, Barotitis media)
 • หูอื้อ
 • หูชั้นในอักเสบ (Labyrinthitis)
 • เวียนศีรษะบ้านหมุน

โรคผิวหนัง

 • เริม (Herpes simplex)
 • งูสวัด (Herpes zoster, Shingles)
 • หูด (Warts)
 • หูดหงอนไก่ (Genital warts, Condyloma acuminata)
 • กลาก / ขี้กลาก (Ring worm, Tinea)
 • เกลื้อน (Tinea versicolor, Pityriasis versicolor)
 • โรคเชื้อราแคนดิดา / โรคติดเชื้อแคนดิดา (Candidiasis, Moniliasis)
 • โรคติดเชื้อแบคทีเรียของผิวหนัง (Bacterial infection of skin)
 • ฝี (Abscess, Boils, Furuncles)
 • ฝีฝักบัว (Carbuncle)
 • ฝีเต้านม / ฝีที่เต้านม (Breast abscess)
 • แผลพุพอง / โรคพุพอง / โรคแผลพุพอง (Impetigo, Ecthyma)
 • แผลอักเสบ / แผลติดเชื้อ (Infected wound)
 • เนื้อเยื่อใต้ผิวหนังชั้นลึกอักเสบ / โรคเซลล์เนื้อเยื่ออักเสบ (Cellulitis)
 • ไฟลามทุ่ง / เนื้อเยื่อใต้ผิวหนังชั้นตื้นอักเสบ (Erysipelas)
 • ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ (Lymphadenitis)
 • หิด (Scabies)
 • เหา (Pediculosis capitis, Head louse)
 • โรคเรื้อน / ขี้ทูต / กุฏฐัง / ไทกอ / หูหนาตาเล่อ / โรคใหญ่ / โรคพยาธิ / เนื้อตาย / โรคผิดเนื้อ (Leprosy)
 • ลมพิษ (Urticaria)
 • ผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส / ผื่นแพ้สัมผัส / ผื่นแพ้จากการสัมผัส / ผื่นคันจากการสัมผัส (Contact dermatitis)
 • ผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ / โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง / โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังในเด็ก / ผื่นแพ้จากกรรมพันธุ์ (Atopic dermatitis)
 • ผิวหนังอักเสบชนิดเกล็ดรังแค / โรคเซ็บเดิร์ม / โรคผิวหนังอักเสบเซ็บเดิร์ม (Seborrheic dermatitis)
 • รังแค (Dandruff, Seborrhea, Pityriasis capitis)
 • ผมร่วง ผมบาง (Alopecia, Baldness)
 • กลากน้ำนม / เกลื้อนน้ำนม (Pityriasis alba)
 • โรคด่างขาว (Vitiligo)
 • ผื่นกุหลาบ / ผื่นกลีบกุหลาบ / โรคกลีบกุหลาบ / ผื่นพีอาร์ (Pityriasis rosea – PR)
 • โรคเกล็ดเงิน / โรคสะเก็ดเงิน / โซริอาซิส (Psoriasis)
 • สิว (Acne, Acne vulgaris)
 • ฝ้า (Melasmam Chloasma)
 • แผลปูด / คีลอยด์ (Keloid)
 • ตาปลา (Corn) หนังหนาด้าน (Callus)
 • กลุ่มอาการสตีเวนส์จอห์นสัน (Stevens-Johnson syndrome, Erythema multiforme major)
 • แผลเป็น

โรคพยาธิ

 • โรคพยาธิไส้เดือน (Ascariasis)
 • โรคพยาธิเส้นด้าย / โรคพยาธิเข็มหมุด (Enterobiasis)
 • โรคพยาธิตัวตืด (Taeniasis)
 • โรคพยาธิปากขอ (Hook worm disease)
 • โรคพยาธิแส้ม้า (Trichuriasis)
 • โรคพยาธิตัวจี๊ด (Gnathostomiasis)
 • โรคทริคิโนซิส (Trichinosis)

โรคติดเชื้อ

 • มาลาเรีย / ไข้มาลาเรีย / ไข้จับสั่น (Malaria)
 • ไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever – DHF)
 • ไข้ชิคุนกุนยา / โรคชิคุนกุนยา / ไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya fever)
 • สครับไทฟัส / ไข้แมงแดง (Scrub typhus)
 • โรคฉี่หนู / ไข้ฉี่หนู / เล็ปโตสไปโรซิส (Leptospirosis)
 • โลหิตเป็นพิษ (Septicemia, Bacteremia)
 • โลหิตเป็นพิษในทารกแรกเกิด (Septicemia of newborn)
 • โรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot and Mouth disease)
 • เมลิออยโดซิส / โรคเมลิออยโดสิส / โรคเมลิออยด์ (Melioidosis)
 • โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)
 • โรคบรูเซลโลซิส (Brucellosis, Undulant fever, Mediterranean fever)
 • ไข้รากสาดใหญ่ / ไทฟัส (Typhus)

โรคติดเชื้ออุบัติใหม่

 • เอดส์ / กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันบกพร่อง / เอชไอวี (Acquired immune deficiency syndrome – AIDS)
 • ซาร์ส / โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง / ไข้หวัดมรณะ / ปอดบวมมรณะ / ปอดอักเสบนอกแบบ (Severe acute respiratory syndrome – SARS)
 • ไข้หวัดนก / ไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีก (Bird flu, Avian influenza)

โรคมะเร็ง

 • มะเร็ง (Cancer)
 • มะเร็งเม็ดเลือดขาว / ลิวคีเมีย / ลูคีเมีย (Leukemias)
 • มะเร็งกล่องเสียง (Laryngeal cancer)
 • มะเร็งโพรงหลังจมูก / มะเร็งหลังโพรงจมูก (Nasopharyngeal cancer)
 • มะเร็งช่องปาก / มะเร็งในช่องปาก (Oral cancer)
 • มะเร็งไทรอยด์ (Thyroid cancer)
 • มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphomas)
 • มะเร็งปอด (Lung cancer)
 • มะเร็งเต้านม (Breast cancer)
 • มะเร็งหลอดอาหาร (Esophageal cancer)
 • มะเร็งกระเพาะอาหาร (Stomach cancer, Gastric cancer)
 • มะเร็งลำไส้เล็ก (Small intestine cancer)
 • มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (Colorectal cancer)
 • มะเร็งตับ (Liver cancer)
  1. มะเร็งเซลล์ตับ (Hepatoma, Hepatocellular carcinoma – HCC)
  2. มะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma – CCC)
 • มะเร็งตับอ่อน (Pancreatic cancer)
 • มะเร็งไต (Kidney cancer)
 • มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Bladder cancer)
 • มะเร็งปากมดลูก (Cervical cancer)
 • มะเร็งเยื่อบุมดลูก / มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial cancer)
 • มะเร็งรังไข่ (Ovarian cancer)
 • มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate cancer)
 • มะเร็งอัณฑะ (Testicular cancer)
 • มะเร็งผิวหนัง (Skin cancer)
 • มะเร็งกระดูก (Bone cancer)
 • มะเร็งลูกตาในเด็ก / มะเร็งจอตาในเด็ก (Retinoblastoma)
 • เนื้องอกสมอง / เนื้องอกในสมอง (Brain tumor)
 • เนื้องอกไขสันหลัง / เนื้องอกที่ไขสันหลัง / เนื้องอกของไขสันหลัง (Spinal cord tumor)

โรคที่เกิดจากอุบัติเหตุ สารพิษ และสัตว์มีพิษ

 • กระดูกหัก (Fracture, Broken bones)
 • กระดูกซี่โครงหัก (Rib fracture)
 • ก้างปลาหรือกระดูกติดคอ
 • จมน้ำ (Drowning)
 • ไฟฟ้าช็อต (Electric shock)
 • บาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก (Burns)
 • โรคลมแดด / โรคลมจากความร้อน / โรคลมเหตุร้อน (Heat stroke)
 • ภาวะตัวเย็นเกิน / ภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำ / สภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ / การมีอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ (Hypothermia)
 • กินยาพิษหรือกินสารพิษ (Ingestion of poisons)
 • พิษปลาปักเป้า (Puffer fish poisoning)
 • พิษแมงดาถ้วย (Horseshoe crab poisoning)
 • พิษปลาทะเล (Ciguatera)
 • พิษหอยทะเล (Shellfish poisoning)
 • พิษคางคก (Toad poisoning, Bufotoxins poisoning)
 • พิษเห็ด (Mushroom poisoning)
 • ตะกั่วเป็นพิษ / ภาวะตะกั่วเป็นพิษ / ภาวะเป็นพิษจากสารตะกั่ว / โรคพิษตะกั่ว (Lead poisoning)
 • งูกัด / งูพิษกัด (Snakebites)
  • งู ฯลฯ
 • สัตว์กัด แมลงต่อย / แมลงสัตว์กัดต่อย (Bites and stings)
  • เห็บ, แมงมุม, แมงป่อง, ตะขาบ, แมงกะพรุน ฯลฯ
 • ปลิงเข้าอวัยวะ