บริษัท เวียร์ทริศ (ประเทศไทย) ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นประจำปี 2566

Viatris Pharmacy Award Thailand

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ในงานวันเภสัชกรรมแห่งชาติครั้งที่ 12 โดย ภก.จีระศักดิ์ พิศิฏฐศักดิ์ ผู้ดำรงตำแหน่ง Country Manager ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เวียร์ทริศ ประเทศไทย ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นประจำปี 2566 สาขาเภสัชกรรมการตลาด จากเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

บริษัท เวียร์ทริศ ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทยาชั้นนำระดับโลกด้านการดูแลสุขภาพที่นำเสนอทางเลือกการรักษาที่มีคุณภาพครอบคลุมการรักษาโรคมากกว่า 10 สาขา ครอบคลุมโรคไม่ติดต่อและโรคติดเชื้อที่หลากหลาย

ภก.จีระศักดิ์ พิศิฏฐศักดิ์ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เวียร์ทริศ ประเทศไทย

บริษัท เวียร์ทริศ (ประเทศไทย) บริษัทยาชั้นนำระดับโลกด้านการดูแลสุขภาพ ที่ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นประจำปี 2566 สาขาเภสัชกรรมการตลาด จากเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

บริษัท เวียร์ทริศ ประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญกับการรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของกลุ่มโรคต่าง ๆ จึงได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นมากมาย ได้แก่ การรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าผ่านโซเชียลมีเดียร่วมกับชมรมความผิดปกติทางอารมณ์แห่งประเทศไทย (Thai Society for Affective Disorders) เพื่อช่วยให้คนไทยเข้าใจโรคได้ดีขึ้น, การร่วมมือกับแพทย์โรคหัวใจในโครงการ “25th Anniversary Trust and Protection in Thailand” เพื่ออัพเดทการรักษาแบบองค์รวมให้การป้องกัน ASCVD (โรคหัวใจและหลอดเลือดที่เกิดจากหลอดเลือดแดงแข็ง) ของผู้ป่วย, กิจกรรมคัดกรองโรคตับอักเสบที่มุ่งตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี, โครงการ “เรื่องเข่าต้องให้ไว” ที่สนับสนุนการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม และล่าสุดกับโครงการ “หลอดยาเก่าเพื่อขาใหม่” เพื่อรับบริจาคหลอดยาอลูมิเนียมเก่า เพื่อนำไปเปลี่ยนเป็นเงินทุนสำหรับมอบให้มูลนิธิผู้พิการ ฯลฯ

นอกจากนี้บริษัท เวียร์ทริศ ประเทศไทย ยังร่วมกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวิ่ง MUSS Mini Marathon เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย อย่างต่อเนื่องมามากกว่า 5 ปีอีกด้วย

รางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท เวียร์ทริศ ประเทศไทย ที่พยายามสร้างเสริมศักยภาพของผู้คนทั่วโลกให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกช่วงวัยของชีวิต

บริษัท เวียร์ทริศ ประเทศไทย ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นประจำปี 2566 สาขาเภสัชกรรมการตลาด จากเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
เมดไทย
เมดไทย (Medthai) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นอิสระเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การรักษาโรค การใช้ยา สมุนไพร แม่และเด็ก ฯลฯ เราร่วมมือกับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและดีที่สุด