แอคทีฟ โพลาร์ นวัตกรรมจากธรรมชาติ ทางรอดของผู้ที่เป็นภูมิแพ้อากาศ !

แอคทีฟ โพลาร์ (Activ Polar)

ด้วยความมุ่งมั่นของแพทย์และเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญที่คิดค้น วิจัยและพัฒนาส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติเพื่อใช้กำจัดเชื้อโรคและสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ ที่ปลอดภัยสูงและไม่ก่ออันตรายในระยะยาว ปัจจุบันจึงพบงานวิจัยต่าง ๆ มากมายโดยเฉพาะฤทธิ์การกำจัดเชื้อโรค เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อราและไรฝุ่น จึงเป็นที่มาของการคิดค้น “แอคทีฟ โพลาร์” (Activ Polar) นวัตกรรมจากธรรมชาติเพื่อกำจัดเชื้อโรคและสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ ลิขสิทธิ์เฉพาะของบริษัท NOVA Health Co.,LTD ที่ปลอดภัยสูง เหมาะสำหรับเด็กเล็กและทุกคนในครอบครัว

ส่วนประกอบของแอคทีฟ โพลาร์

แอคทีฟ โพลาร์ (Activ Polar) ประกอบไปด้วยส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ ได้แก่

 1. น้ำมันยูคาลิปตัสธรรมชาติ (Natural Eucalyptus Oil) ซึ่งมีประวัติการใช้มาอย่างยาวนาน ทั้งในรูปแบบของน้ำมันหอมระเหยสำหรับสูดดม หรือบาล์มสำหรับสูดดม รวมถึงสเปรย์ยูคาลิปตัสต่าง ๆ โดยน้ำมันยูคาลิปตัสนี้จะสกัดจากส่วนใบของต้น Eucalyptus globules (พืชพื้นเมืองของออสเตรเลีย) มีสารสำคัญคือ 1,8-cineole, Terpenyl acetate, Borneol
  • เรามักคุ้นชินกับการสูดดมน้ำมันยูคาลิปตัสเพื่อให้รู้สึกโล่งจมูกเวลาเป็นหวัด แต่ปัจจุบันนักวิจัยกลับค้นพบคุณสมบัติอื่น ๆ ของน้ำมันยูคาลิปตัส ทั้งในด้านฤทธิ์ในการกำจัดเชื้อโรคในอากาศ เช่น เชื้อแบคทีเรีย, เชื้อไวรัส, เชื้อรา ฤทธิ์การกำจัดไรฝุ่น นอกจากนี้การสูดดมน้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัสธรรมชาติยังออกฤทธิ์ต่อสมองในส่วนของการควบคุมอารมณ์ จึงช่วยบรรเทาความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยนอนติดเตียง ช่วยคลายความวิตกกังวล และยังมีรายงานพบว่าช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันโดยทำให้เม็ดเลือดขาวทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถกำจัดเชื้อโรคได้ดีขึ้น จึงหายป่วยได้ไวขึ้นและลดโอกาสการป่วยซ้ำบ่อย ๆ หรือป่วยติดต่อกันได้อีกด้วย
 2. น้ำมันทีทรีธรรมชาติ (Natural Tea Tree Oil) หรือ ที ทรี ออยล์ เป็นน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากส่วนใบของต้น Melaleuca altenifolia (พืชพื้นเมืองของออสเตรเลีย) มีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย สารสำคัญ คือ 4-Terpineol มีรายงานพบว่าน้ำมันทีทรีออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้กว้างและมีความสามารถในการจับกับเซลล์ของเชื้อโรคได้ดีกว่า เมื่อเทียบกับน้ำมันหอมระเหยอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าช่วยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวและช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้เช่นเดียวกับน้ำมันยูคาลิปตัสธรรมชาติอีกด้วย
 3. สารสกัดจากธรรมชาติอื่น ๆ อีก 9 ชนิด (Mixed Natural Extract) ที่ช่วยเสริมฤทธิ์ในการกำจัดเชื้อโรคและสารก่อภูมิแพ้ ทั้งยังให้กลิ่นหอม สะอาด เย็น สดชื่น ที่ไม่เหมือนใคร
Activ Polar
ส่วนประกอบของแอคทีฟ โพลาร์ (Activ Polar)

ประโยชน์ของแอคทีฟ โพลาร์

 • กำจัดไรฝุ่นต้นเหตุของภูมิแพ้
 • กำจัดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ H1N1
 • กำจัดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทางเดินหายใจ
 • กำจัดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหาร
 • กำจัดเชื้อราก่อโรคภูมิแพ้
 • กำจัดเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์
 • กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรคได้ดีขึ้น
 • ลดการอักเสบบวมของเนื้อเยื่อในทางเดินหายใจ ลดอาการคัดจมูก ช่วยให้หายใจโล่งขึ้น
Activ Polar
คุณสมบัติของแอคทีฟ โพลาร์ (Activ Polar)

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแอคทีฟ โพลาร์

 • ฤทธิ์กำจัดไรฝุ่น แอคทีฟ โพลาร์ (Activ Polar) ผ่านการทดสอบจากศูนย์วิจัยไรฝุ่น คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลว่าสามารถกำจัดไรฝุ่นต้นเหตุของโรคภูมิแพ้ได้ 100% ตลอด 2 ช่วงเวลา คือ ทั้ง 24 และ 48 ชั่วโมง โดยจัดเป็น Active Acaricidal หรือผลิตภัณฑ์ที่ทรงประสิทธิภาพในการกำจัดไรฝุ่น
  แอคทีฟ โพลาร์
  แอคทีฟ โพลาร์ (Activ Polar) กับฤทธิ์กำกับจัดไรฝุ่น
 • ฤทธิ์กำจัดเชื้อแบคทีเรียก่อโรค แอคทีฟ โพลาร์ (Activ Polar) ผ่านการทดสอบจากศูนย์ชันสูตรโรค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าออกฤทธิ์กำจัดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคต่าง ๆ ได้แก่ Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli และ Proteus mirabilis โดยพบว่าเชื้อโรคตายภายใน 1 นาที
  แอคทีฟ โพลาร์
  แอคทีฟ โพลาร์ (Activ Polar) กับฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
 • ฤทธิ์กำจัดเชื้อไวรัส แอคทีฟ โพลาร์ (Activ Polar) ผ่านการทดสอบจากศูนย์ชันสูตรโรค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าออกฤทธิ์กำจัดเชื้อไวรัส H1N1 อันเป็นต้นเหตุของไข้หวัดใหญ่ได้ทันทีภายใน 1 นาที
  แอคทีฟ โพลาร์
  แอคทีฟ โพลาร์ (Activ Polar) กับฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัส
 • ฤทธิ์กำจัดเชื้อราก่อโรคภูมิแพ้ หอบหืด แอคทีฟ โพลาร์ (Activ Polar) ผ่านการทดสอบจากศูนย์วิจัยโนว่า (NOVA Research Center) ว่าออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อราอย่าง Candida albicans และ Malassezia furfur ในอากาศ ต้นเหตุสำคัญของภูมิแพ้และปัญหาสุขภาพของระบบทางเดินหายใจ
  แอคทีฟ โพลาร์
  แอคทีฟ โพลาร์ (Activ Polar) กับฤทธิ์ฆ่าเชื้อรา
กลไกการออกฤทธิ์แอคทีฟ โพลาร์

อนุภาคของแอคทีฟ โพลาร์ (Activ Polar) จะออกฤทธิ์ตรงเข้าจับและทำลายเซลล์ของเชื้อโรค จนทำให้เซลล์ของเชื้อโรค “รั่ว” (Leakage) และสูญเสียส่วนประกอบและเอนไซม์ภายในเซลล์ (Loss of Vital intracellular components & Enzymes) จนสุดท้ายทำให้เชื้อโรคตายในที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยเปลี่ยนอากาศให้สะอาด หอม เย็น สดชื่น ปลอดภัยแม้สูดดม

Activ Polar
กลไกการออกฤทธิ์แอคทีฟ โพลาร์ (Activ Polar)

โพลาร์ สเปรย์ (Polar Spray)

โพลาร์ สเปรย์ (Polar Spray) เป็นสเปรย์ปรับอากาศผสมแอคทีฟ โพลาร์ (Activ Polar) กลิ่นยูคาลิปตัส เหมาะกับบ้านที่มีสมาชิกในบ้านเป็นภูมิแพ้ หอบหืด, บ้านที่มีสมาชิกในบ้านป่วยบ่อยๆ, บ้านที่มีเด็กเล็กวัยเรียน, บ้านที่เลี้ยงสัตว์ใกล้ชิด, บ้านที่มีผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และเหมาะกับการใช้เพื่อขจัดกลิ่นอับและกลิ่นเหม็นด้วยการกำจัดเชื้อโรคต้นตอของกลิ่น

โพลาร์ สเปรย์ (Polar Spray)
โพลาร์ สเปรย์ (Polar Spray)
 • ส่วนประกอบสำคัญ : แอคทีฟ โพลาร์ (Activ Polar) สารสกัดจากธรรมชาติที่ได้รับการรับรองว่าปลอดภัยสำหรับเด็กเล็กและทุกคนในครอบครัวด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ มีความปลอดภัยสูงและไม่เป็นอันตราย จึงเหมาะกับทุกคนในครอบครัว
 • วิธีการใช้ : เพื่อให้ Activ Polar ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ฉีดสเปรย์ก่อนเข้าห้องหรือรถ 15 นาที นอกจากนี้ยังสามารถฉีดสเปรย์ขณะมีผู้อยู่ในห้องได้อย่างปลอดภัย (หลีกเลี่ยงไม่ให้เข้าตา เก็บให้พ้นมือเด็ก ห่างจากอาหาร และสัตว์เลี้ยง)
 • การเก็บรักษา : ไม่ควรเก็บในที่อุณหภูมิสูงเกิน 50 องศาเซลเซียส และควรเก็บให้ห่างจากเปลวไฟและความร้อน
 • สถานที่ซื้อและราคา : สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยา, บู๊ทส์ (Boots), วัตสัน (Watson), เอ็กซ์ต้า พลัส (eXta Plus) ใน 7-Eleven และตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป
  • โพลาร์ สเปรย์ (Polar Spray) ขนาด 80 มิลลิลิตร ราคา 140 บาท
  • โพลาร์ สเปรย์ (Polar Spray) ขนาด 280 มิลลิลิตร ราคา 250 บาท
  • โพลาร์ ไวพ์ (Polar Wipe) ผ้าเปียกสูตรน้ำเกลือบริสุทธิ์ผสมแอคทีฟ โพลาร์ ราคา 60 บาท

โพลาร์ สเปรย์ (Polar Spray) หอม เย็น สะอาด เพื่ออากาศที่ดีกว่า”

รีวิวการใช้โพลาร์ สเปรย์

จากการที่เป็นภูมิแพ้บ่อย ๆ แล้วได้ลองใช้มาสักระยะหนึ่ง ขอแบ่งการรีวิวออกเป็น 3 ประเด็นดังนี้ครับ

1. บรรจุภัณฑ์

กระป๋องดีไซน์ออกมาได้ลงตัว มีขนาดที่พอเหมาะพอดีทั้งขวดใหญ่สำหรับใช้ภายในบ้าน และขวดเล็กสำหรับพกพาในกระเป๋าตอนเดินทาง ส่วนหัวสเปรย์เมื่อฉีดพ่นก็กระจายละอองมาได้กว้างและทั่วถึง ไม่เกิดเป็นหยดเปียกตามพื้นเหมือนบางยี่ห้อ ให้ความรู้สึกพอดี ๆ ในพื้นที่ขนาดประมาณ 3×4 เมตร ฉีดประมาณ 2 พัฟ ก็เพียงพอแล้ว โดยรวมถือว่าดีครับ แต่มีข้อจำกัดตรงที่ยังไม่สามารถนำขึ้นเครื่องหรือเอาเก็บไว้ในรถร้อน ๆ ได้นาน ๆ ครับ และส่วนอื่นที่ชอบมาก ๆ เลยก็คือ “มาสคอตรูปคุณหมอหมี” ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและแตกต่างจากสเปรย์ยี่ห้ออื่น ๆ คือถ้าผมไม่รู้ว่าสเปรย์ปรับอากาศยี่ห้อไหนดี ผมก็คงเลือกใช้ยี่ห้อนี้จากรูปมาสคอตและกระป๋องโทนสีฟ้าที่ดูสบายตา สะอาด และให้ความรู้สึกเย็นนี่แหละครับ 555

โพลาร์ สเปรย์ (Polar Spray)
โพลาร์ สเปรย์ (Polar Spray)

2. ส่วนประกอบและกลิ่นหอม

เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมชอบโพลาร์ สเปรย์ เพราะแตกต่างจากสเปรย์ปรับอากาศทั่วไป ทั้งในกลุ่มสเปรย์ปรับอากาศกลิ่นยูคาลิปตัสด้วยกัน และสเปรย์ปรับอากาศกลิ่นดอกไม้ต่าง ๆ ที่ทำได้เพียงกลบกลิ่น แต่ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคหรือไรฝุ่นได้ แม้ในบางยี่ห้อที่อาจมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้จริงแต่ก็มีกลิ่นฉุนของสารเคมีจนทนอยู่ต่อในห้องไม่ไหว แต่ตัวโพลาร์จะเป็นความรู้สึกหอม เย็น มีกลิ่นออกหวาน ๆ หน่อย ๆ ให้ความรู้สึกสะอาด และปลอดภัย ก็ถือว่าถูกใจมากครับ

ส่วนในแง่ของการปรับอากาศ หลายคนคงเคยเจอ เวลามีกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นอับที่อยากจะกำจัด แต่บางครั้งด้วยกลิ่นของสเปรย์ปรับอากาศที่มาผสมเข้ากับกลิ่นที่เราต้องการกลบ มันกลับทำให้สถานการณ์ยิ่งแย่ไปกว่าเดิม อันนี้ผมต้องให้เครดิตกับทางโพลาร์ สเปรย์ เพราะในแง่ของการปรับอากาศคือว่าทำได้ดีกว่าจริง ๆ ผลลัพธ์ของกลิ่นออกมาโอเค รู้สึกเคลียร์กลิ่นได้ดี ซึ่งจากข้อมูลสินค้าแจ้งว่าช่วยกำจัดเชื้อโรคต้นตอของการเกิดกลิ่นที่แท้จริงด้วยอันนี้ยิ่งตอบโจทย์กว่าสเปรย์ปรับอากาศทั่วไปที่เคยใช้มา

โพลาร์ สเปรย์ (Polar Spray)

โพลาร์ สเปรย์ (Polar Spray)
โพลาร์ สเปรย์ (Polar Spray)

3. ผลการใช้โพลาร์ สเปรย์ (Polar Spray) สำหรับโรคภูมิแพ้และไม่สบาย
ส่วนตัวผมเองเป็นภูมิแพ้บ่อยมากกกก เลยได้มีโอกาสทดลองใช้ทั้งขณะที่เป็นภูมิแพ้กำเริบและตอนที่ยังไม่เป็นด้วย

 • ตอนที่เป็นภูมิแพ้กำเริบ (น้ำมูกไหล คัดจมูก แน่นจมูก หายใจไม่ออก) พบว่า โพลาร์ สเปรย์ ช่วยให้รู้สึกโล่งจมูกขึ้น หายใจได้สบายขึ้นมาก คราวนี้เลยติดใจเลย ช่วงไหนเริ่มฟึดฟัดก็พ่นโพลาร์ สเปรย์ไว้ก่อนเลยครับ
 • ตอนที่ไม่เป็นภูมิแพ้ ส่วนใหญ่อาการภูมิแพ้มักเกิดช่วงเช้าหลังตื่นนอน คราวนี้ผมเลยลองพ่นก่อนนอนดูบ้าง เพราะอยากรู้ว่าจะช่วยลดอาการภูมิแพ้ได้บ้างไหม และจากที่ทดลองใช้ก็พบว่าอาการภูมิแพ้ตอนเช้ามันเหมือนจะลดลง คือจากที่เป็นทุกเช้าเลย ก็เหลือเป็นบ้างไม่เป็นบ้าง บางสัปดาห์ก็ไม่เป็นภูมิแพ้เลยก็มีทั้งที่ไม่ได้กินยาเลย อันนี้ถือว่าโพลาร์ สเปรย์ ช่วยเรื่องภูมิแพ้ได้เหมือนกันนะครับ
 • ตอนไม่สบาย ส่วนใหญ่เรามักจะกลัวติดสมาชิกภายในบ้าน ยิ่งบ้านผมมีหลานเล็ก ๆ อาศัยด้วยยิ่งกังวลใหญ่เลย กลัวจะทำหลานติดตามไปด้วย เพราะเค้ายังไม่มีภูมิต้านทานมากนัก จากผลการทดลองฉีดพ่นตอนที่ไม่สบาย ก็พบว่าสมาชิกในบ้านยังปกติดี ไม่มีมาป่วยติดกันเลยครับ

โพลาร์ สเปรย์ (Polar Spray)

โพลาร์ สเปรย์ (Polar Spray)

โพลาร์ สเปรย์ (Polar Spray)

โพลาร์ สเปรย์ (Polar Spray)
โพลาร์ สเปรย์ (Polar Spray)

หากจะกล่าวโดยสรุปแล้ว Polar Spray ก็คงเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ควรมีไว้ติดบ้าน ติดรถ หรือติดกระเป๋านะครับ ยิ่งคนที่เป็นภูมิแพ้ยิ่งแนะนำเลย เพราะช่วยกำจัดเชื้อโรคและสารก่อภูมิแพ้ได้จริง แถมราคาก็ไม่แรง ที่สำคัญยังหอม เย็น กว่ายี่ห้ออื่น ๆ ที่เคยใช้ด้วยครับ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.activpolar.com หรือสอบถามรายละเอียดผ่านทาง facebook.com/polarspray

เอกสารอ้างอิง
 • William N S. Essential oil as complementary and alternative medicines for the treatment of influenza. American Journal of Essential Oils and Natural Products 2014; 2(1): 47-53.
 • Nadjib BM, Amine FM. Liquid and vapour phase antibacterial activity of Eucalyptus globulus essential oil = susceptibility of selected respiratory tract pathogen. American Journal of Infectious Diseases 10(3): 105-117, 2014
 • Carson CF, Hammer KA. Melaleuca alternifolia (Tea Tree) Oil : a Review of Antimicrobial and Other Medicinal Propoties. Clinical Microbiology Reviews, Jan 2006, P.50-62.

เรียบเรียงข้อมูลโดยเว็บไซต์เมดไทย (Medthai)

เมดไทย
เมดไทย (Medthai) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นอิสระเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การรักษาโรค การใช้ยา สมุนไพร แม่และเด็ก ฯลฯ เราร่วมมือกับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและดีที่สุด