การทดสอบการแพ้เครื่องสำอางโดยวิธี Open Patch Test

แพ้เครื่องสำอาง
Font size

 

 

Sections 

อาการ Stinging ไม่สามารถทดสอบก่อนได้ บางวันก็เป็น บางวันก็ไม่เป็น บางครั้งเกิดที่ตำแหน่งต่างกันออกไป แต่การแพ้เครื่องสำอางสามารถทดสอบก่อนโดยการทำ Patch test เพราะนอกจากดูว่าเป็นลมพิษหรือคันแล้ว วิธีนี้ยังสามารถเห็นได้ด้วยตาว่าเป็นผื่นแดงหรือไม่

ดังนั้น เมื่อใช้เครื่องสำอางใหม่ ควรทดสอบก่อนเพื่อความสบายใจ โดยสามารถทำได้ด้วยตนเอง โดยการทาเครื่องสำอางในตำแหน่งเดียวกันทั้งเช้าและเย็น ที่ง่ายที่สุดคือ ทาที่ท้องแขนอย่างน้อยสามวัน

แต่ถ้าต้องการเห็นผลชัดเจนควรทาต่อเนื่องหนึ่งสัปดาห์ ระหว่างการทดสอบตำแหน่งที่ทาสามารถเปียกน้ำได้ “ถึงแม้จะไม่แดงหรือบวม แต่หากมีอาการคันจนอยากเอื้อมมือไปเกาตรงจุดที่ทา ก็ถือว่าแพ้เครื่องสำอางนั้นอ่อน ๆ หากหลีกเลี่ยงได้ก็ไม่ควรใช้”

advertisement

การทดสอบการแพ้เครื่องสำอางโดยวิธี Open Patch Test