• icon-facebook
  • icon-twitter
  • icon-google

การทดสอบการแพ้เครื่องสำอางโดยวิธี Open Patch Test

POSTED: เวลา 3:58 น. 28 มิถุนายน 2013, UPDATED: 27 พฤศจิกายน 2016
แพ้เครื่องสำอาง

อาการ Stinging ไม่สามารถทดสอบก่อนได้ บางวันก็เป็น บางวันก็ไม่เป็น บางครั้งเกิดที่ตำแหน่งต่างกันออกไป แต่การแพ้เครื่องสำอางสามารถทดสอบก่อนโดยการทำ Patch test เพราะนอกจากดูว่าเป็นลมพิษหรือคันแล้ว วิธีนี้ยังสามารถเห็นได้ด้วยตาว่าเป็นผื่นแดงหรือไม่

ดังนั้น เมื่อใช้เครื่องสำอางใหม่ ควรทดสอบก่อนเพื่อความสบายใจ โดยสามารถทำได้ด้วยตนเอง โดยการทาเครื่องสำอางในตำแหน่งเดียวกันทั้งเช้าและเย็น ที่ง่ายที่สุดคือ ทาที่ท้องแขนอย่างน้อยสามวัน

แต่ถ้าต้องการเห็นผลชัดเจนควรทาต่อเนื่องหนึ่งสัปดาห์ ระหว่างการทดสอบตำแหน่งที่ทาสามารถเปียกน้ำได้ “ถึงแม้จะไม่แดงหรือบวม แต่หากมีอาการคันจนอยากเอื้อมมือไปเกาตรงจุดที่ทา ก็ถือว่าแพ้เครื่องสำอางนั้นอ่อน ๆ หากหลีกเลี่ยงได้ก็ไม่ควรใช้”

advertisement M27

แสดงความคิดเห็น
  • ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันข้อมูล ความคิดเห็นของคุณอาจมีประโยชน์กับผู้อ่านท่านอื่น ๆ
  • เราแก้ไขข้อมูลอยู่เสมอ หากพบคำผิด ข้อมูลคลาดเคลื่อน/ไม่ถูกต้อง ฯลฯ โปรดแจ้งให้เราทราบ
  • เราตรวจสอบทุกความคิดเห็นตลอด 24 ชม. ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาจะไม่ได้รับการเผยแพร่และถูกระงับการแสดงความคิดเห็นอย่างถาวร

Disclaimer : บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โปรดอ่านเพิ่มเติมหน้านโยบายและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

© 2017 MedThai All Right Reserved.