สารอาหารคืออะไร สารอาหารทำหน้าที่อะไร ?

สารอาหารคืออะไร ?

นอกจากวิตามินแล้ว สารอาหารยังรวมไปถึงคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ และน้ำ สารอาหารเป็นสิ่งจำเป็นต่อสุขภาพที่แข็งแรง มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อพลังงาน การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ การเผาผลาญอาหาร และการเจริญเติบโตของเซลล์ โดยสารอาหารเป็นส่วนของอาหารที่จะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย

สารอาหารทําหน้าที่อะไร ?

สารอาหารทำงานโดยผ่านกระบวนการย่อยอาหาร เป็นกระบวนการทางเคมีที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อแปลงรูปอาหารที่ผ่านปากเข้าสู่ร่างกายให้มีโครงสร้างที่เรียบง่ายขึ้น สารอาหารจะถูกแยกย่อยโดยการทำงานของเอนไซม์ให้มีขนาดเล็กลง และมีโครงสร้างทางเคมีที่ง่ายขึ้น ซึ่งจะง่ายต่อการดูดซึมผ่านผนังของทางเดินอาหาร อันเป็นท่อปลายเปิดที่มีกล้ามเนื้อห่อหุ้มยาวติดต่อกันกว่า 30 ฟุตจากปากจนถึงทวารหนักและเข้าสู่กระแสเลือดในที่สุด

ความต่างระหว่างสารอาหารหลักกับสารอาหารรอง ?

สารอาหารรอง (Micronutrients) เช่น วิตามินและเกลือแร่ไม่ได้เป็นตัวที่ให้หลังงานกับเราโดยตรง แต่สารอาหารหลัก (Macronutrients) เช่น คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน เป็นตัวที่ให้พลังงานโดยตรง เพียงแต่จะให้พลังงานก็ต่อเมื่อมีสารอาหารรองในปริมาณเพียงพอที่จะให้มันทำงานได้ ปริมาณของสารอาหารหลักและสารอาหารรองที่คุณต้องการเพื่อคงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีนั้นแตกต่างกันมาก แต่ต่างก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน

เรียบเรียงข้อมูลโดยเว็บไซต์เมดไทย (Medthai)

เมดไทย
เมดไทย (Medthai) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นอิสระเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การรักษาโรค การใช้ยา สมุนไพร แม่และเด็ก ฯลฯ เราร่วมมือกับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและดีที่สุด