วิธีกินวิตามิน กินวิตามินอย่างไรให้ได้ผล !

ร่างกายคนเราทำงานตลอด 24 ชั่วโมง เซลล์ของเราจึงไม่ได้หลับนอนเลยแม้ว่าเรากำลังนอนหลับอยู่ก็ตาม แต่เซลล์ก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หากขาดออกซิเจนและสารหล่อเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลดีต่อร่างกายมากที่สุด โดยวิธีกินวิตามินแนะนำว่าให้แบ่งวิตามินหรืออาหารเสริมของเราออกเป็นมื้อ ๆ แทน เพื่อรับประทานตลอดทั้งวัน

ช่วงเวลาหลักในการรับประทานวิตามินคือพร้อมอาหารหรือหลังอาหาร เนื่องจากวิตามินเป็นสารอินทรีย์ เราควรรับประทานพร้อมอาหารและแร่ธาตุอื่น ๆ ด้วยเพื่อการดูดซึมที่ดีที่สุด และเนื่องจากวิตามินที่ละลายได้ในน้ำ เช่น วิตามินซี วิตามินบีรวม จะถูกขับออกทางปัสสาวะอย่างรวดเร็ว ดังนั้น หากเราสามารถรับประทานพร้อมอาหารเช้า อาหารกลางวัน หรืออาหารเย็นได้ จะช่วยให้ร่างกายเรามีวิตามินในระดับสูงอยู่ตลอดทั้งวัน แต่ถ้าไม่สะดวกที่จะรับประทานหลังอาหารทุกมื้อ อาจจะรับประทานครึ่งหนึ่งหลังอาหารเช้าและอีกครึ่งหนึ่งหลังอาหารเย็นแทนก็ได้

หากเราต้องรับประทานวิตามินหรืออาหารเสริมทั้งหมดภายในมื้อเดียว ควรเลือกรับประทานหลังมื้ออาหารมื้อใหญ่ที่สุดของวัน และอย่าลืมว่าเราต้องรับประทานแร่ธาตุไปด้วยพร้อม ๆ กับวิตามิน เพราะแร่ธาตุเป็นตัวช่วยสำคัญอย่างมากต่อการดูดซึมของวิตามิน

เรียบเรียงข้อมูลโดยเว็บไซต์เมดไทย (Medthai)

เมดไทย
เมดไทย (Medthai) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นอิสระเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การรักษาโรค การใช้ยา สมุนไพร แม่และเด็ก ฯลฯ เราร่วมมือกับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและดีที่สุด