ช่วยตัวเองบาปไหม ? คำตอบแบบฟันธง ! (ทั้งหญิงและชาย)

ช่วยตัวเองบาปไหม ? ก่อนอื่นเลยเราต้องแยกแยะให้ออกก่อนว่าบาปหรือศีลมีความหมายว่าอย่างไร ?

ศีลคืออะไร ? ศีลมีความหมายว่า “ปกติ” ประกอบไปด้วยศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227 มีไว้เพื่อความสงบสุขของสังคมโดยรวม ซึ่งมุ่งโดยตรงต่อความประพฤติเป็นหลักอย่างทางกายและวาจา แต่ทางใจเพียงแค่คิดศีลก็ยังไม่ขาด (ถ้าไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนก็ใช้ได้แล้วครับ)

ช่วยตัวเองผิดศีลไหม ? จากความหมายข้างต้นจะเห็นได้ว่า การช่วยตัวเองไม่เป็นเหตุให้ผิดศีล 5 ข้อกาเมเพราะไม่ได้ผิดคู่ของตัวเองหรือผู้อื่น แต่จิตใจอาจจะด่างพร้อยได้ ถ้าหากช่วยตัวเองด้วยจิตใจที่อยากจะไปร่วมเพศกับหญิงอื่นที่มีเจ้าของเป็นต้น หรือถ้าขณะช่วยตัวเองแล้วนึกถึงผู้หญิงโป๊หรือดูหนังโป๊ ศีลอาจด่างพร้อยได้แต่ไม่ถึงกับขาด เพราะการนึกถึงรูปโป๊ถือเป็นมโนกรรม (ทางใจ) ยังไม่ล่วงศีล เพราะศีลต้องล่วงด้วยกายหรือวาจาเท่านั้น แต่ถ้าเป็นศีล 8 ข้ออพรหมจริยาฯ ซึ่งเป็นศีลขั้นสูง อันนี้ผิดเต็ม ๆ ครับ (เพราะต้องเว้นทั้งกาย วาจา และใจ)

ช่วยตัวเองบาปไหมแต่ถ้าเอาศีลของพระเป็นเกณฑ์ การมีเพศสัมพันธ์กับสตรีนี่ปาราชิกทันที แต่ถ้าช่วยตัวเองด้วยแม่นางทั้งห้าซึ่งในทางศาสนาจะเรียกว่า แกล้งทำให้น้ำอสุจิคลาดเคลื่อน ซึ่งถือเป็นความจงใจ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่อาบัติน้อยลงมาหน่อย กลับมาที่ปุถุชนคนธรรมดาอย่างเรา การมีเพศสัมพันธ์หรือกับแม่นางทั้งห้าเขาไม่ได้ห้าม แต่ทั้งนี้จะต้องละเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ผู้ปกครองเขาไม่อนุญาต (พ่อแม่หรือสามีผู้ปกครองภรรยา หรือภรรยาผู้ปกครองสามี) ถ้าเขาไม่อนุญาตผิดศีลเต็ม ๆ และบาปอย่างแน่นอน “แม้เจ้าตัวจะสมยอมด้วยก็ตาม” (แต่ต้องถูกต้องตามกฎหมายด้วย เพราะฉะนั้นการเที่ยวโสเภณีก็ผิดเช่นกัน)

บาปคืออะไร ? บาปก็คือ มูลฐานจากจิตที่เป็นอกุศลซึ่งประกอบไปด้วย ความพอใจ ความไม่พอใจ และความหลงใหล อย่างเช่น จิตใจเศร้าหมอง จิตเหลวไหล จิตใจหมกมุ่นขุ่นมัว เหลวไหล ต่ำทราม หรือจิตใจมีคุณภาพต่ำลง ไม่ว่าจะแง่ใดทางศาสนามันก็คือ “บาป” ทั้งสิ้น นั่นก็แปลว่า แค่มองดอกไม้แล้วคิดว่าสวยก็คือบาปที่เกิดกับตัวเราแล้ว แต่ก็ถือเป็นบาปเล็กน้อยเท่านั้น

ช่วยตัวเองเป็นบาปหรือไม่ ? การช่วยตัวเองนั้นเกิดจากกามราคะ ซึ่งเป็นพื้นฐานของจิตที่เป็นอกุศล ถือเป็นการยึดมั่น ก่อให้เกิดความหลง เกิดอารมณ์กำหนัด ซึ่งเป็นอารมณ์ใฝ่ต่ำ จิตย่อมเศร้าหมอง และยังมีเจตนาอันไม่บริสุทธิ์หรือตั้งใจให้อสุจิคลาดเคลื่อน ถือเป็นการกระทำผิดทั้งทางกายและใจ จึงมีผลเป็นบาป

ช่วยตัวเองเป็นบาปหรือไม่มีข้อสงสัยตามมาว่า ถ้าเราช่วยตัวเองโดยไม่ได้จินตนาการอะไรจะบาปหรือไม่ ? คำตอบก็คือ “ไม่บาป” (แต่จะเป็นไปได้เหรอ?)

ซึ่งก็ชัดเจนแล้วว่า แม้จะไม่ผิดศีล 5 แต่ก็อาจจะถือเป็นบาปได้นั่นเอง แต่ปุถุชนจนถึงอนาคามียังดับกามราคะไม่ได้ นับประสาอะไรกับมนุษย์ธรรมดาอย่างเรา ๆ เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่าการช่วยเหลือตนเองแล้วจะบาปจนถึงขั้นตกนรก เพราะบาปที่เกิดขึ้นกับเราทุก ๆ วันมันมีมากกว่านี้เยอะ

สำหรับวิธีลดความอยาก ความต้องการของตัวเอง วิธีที่ใช้ได้ผลดีที่สุดก็อย่าปล่อยตัวให้ว่าง ไปออกกำลังกาย เตะบอล วิ่ง วายน้ำ ฯลฯ ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ผ่อนคลายความหมกมุ่นลงไปได้เยอะเลยทีเดียว

สรุป ถ้ามองในแง่ของพุทธศาสนาการช่วยตัวเองถือ “เป็นบาป” แต่ถ้ามองในแง่ของวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดามาก ๆ ซึ่งจะช่วยลดความต้องการของตัวเองและช่วยผ่อนคลายได้ ไม่เดือดร้อนคนอื่น และทำให้มีปัญหาอาชญากรรมที่น้อยลง ซึ่งผู้เขียนเองมองสั้น ๆ ว่า ถ้าทำอะไรไปแล้วจิตใจของเรามีความสุข และไม่ได้ทำอะไรเดือดร้อนใครก็ถือเป็นสิ่งที่ดีแล้ว

เมดไทย
เมดไทย (Medthai) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นอิสระเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การรักษาโรค การใช้ยา สมุนไพร แม่และเด็ก ฯลฯ เราร่วมมือกับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและดีที่สุด